Mitóza

Z Medik.cz - portálu pro mediky

Mitóza je druhem buněčného dělení. Zároveň tvoří M fázi buněčného cyklu. Pokud se buňka nedělí, říkáme o ní, že je v interfázi (tedy fázi mezi děleními).

Obsah

Profáze

V profázi dochází ke kondenzaci chromosomů a tím pádem i k jejich zviditelnění. Rozpouští se jaderná membrána. Centrioly putují k opačným pólům buňky.

Metafáze

V metafázi se jednotlivé chromosomy seskupují v ekvatoriální rovině.

Anafáze

V anafázi jsou v místě centromer jednotlivé chromatidy chromosomů napojeny pomocí kinetochor na mikrotubuly dělícího vřeténka. Díky pohybu kinetochor po mikrotubulu se od sebe sesterské chromatidy oddělí a jsou přitahovány k jednotlivým centriolům.

Telofáze

Jednotlivé chromatidy jsou nahloučeny kolem centriolů na opačných pólech buňky. Vytvoří se nové jaderné membrány a může se rozdělit i samotná buňka (cytokineze).


Pro mitózu je důležité vědět, že před jejím zahájením se v S fázi buněčného cyklu díky duplikaci DNA zdvojnásobí množství genetického materiálu v jádře. Po mitóze tak vlastně získáme dvě jádra (resp. buňky), které mají opět normální množství genetického materiálu (narozdíl od meiózy). Chromosomů je (u člověka) pořád 46. Akorát po duplikaci má každý chromosom místo chromatidy jedné chromatidy dvě (ty se pak v anafázi oddělí).

Personal tools