Myelodysplastická onemocnění

Z Medik.cz - portálu pro mediky

 • skupina klonálních poruch hematopoetické kmenové b. charakterizovaná poruchami vyzrávání (dysplázií a neefektivní hematopoézou) s rizikem přechodu do AML
 • vznik de novo nebo po cytostatické terapii (rychlý přechod do AML)
 • pokročilý věk
 • buněčnost ve dřeni je obvykle zvýšena
 • počet blastů normální nebo zvýšen (do 20%) (od 20% výš = leukémie)
 • vyzrávání přítomno
 • morfologie dysplastická v jedné nebo více liniích
 • hematopoéza často neefektivní
 • v periferii často cytopenie v jedné nebo více řadách (tricytopenie, pancytopenie)
 • obvykle bez organomegalie
 • tendence k rozvoji selhání KD anebo k přechodu do AL
 • dyserytropoéza (větší, až megaloblastická erytropoéza)
 • dyserytropoéza - objemné shluky ( aplastická anémie NE!) nebo se rozptýlí
 • prstencové sideroblasty (modrá pozitivita kolem) - na mitochondriích
 • dysgranulopoéza, pseudoPelger-Huet (dvojité členění jádra)
 • hypercelulární KD
 • shluky megakaryocytů (dysplastické) - malé, nečleněné jádro
 • mikromegakaryocyt (CD61)
 • ALIP fenomén (abnormal localization immature precurs) = shluk blastů (nezralých prekurzorů) - chybění myeloblastů peritrabekulárně
 • retikulární fibróza
 • hypolpastická forma MDS existuje také


 • refrakterní anémie: (RA)
  • podle obrazu v PK (periferní krvi)
   • 5% blastů RA
   • RAEB - s excesem blastů
   • RAEB-t - s excesem blastů v transformaci
   • RA s prsténčitými sideroblasty
   • CMML - chronická myelomonocytární leukémie
 • příznaky:
  • anémie (refrakterní anémie) - únava, bledost, deprese...
  • porušená imunita - infekce (bakteriální)
  • krvácivost


 • KO (krevní obraz) - pancytopenie
 • KD (kostní dřeň) - hypercelulární, mikromegakaryocyty


 • komplikace - myelofibróza, myeloskleróza
  • tzv. syndrom vyčerpání KD
Personal tools