Nádory prostaty

Z Medik.cz - portálu pro mediky

 • z hlediska incidence má význam jen karcinom (3. nejčastější nádor mužů), ostatní jsou vzácné


Karcinom prostaty


 • příčiny - nejsou známé, věk, endokrinní vlivy...
 • muži nad 50let
 • vzniká v zadním laloku, mnohotná ložiska splývají v nepřesně ohraničený uzel
 • na řezu - nádorová tkáň - nažloutlá, makro nelze moc odlišit, pohmatově tužší
 • mikro - adenokarcinom tubulární, kubické bb (jednovrstevný epitel), cytoplazma je světlá, někdy pěnitá (lipidy), jádra kulatá s jadérky, mitózy vzácné
 • některé mohou být nízce diferencované, solidní, mitoticky aktivnější, množství stromatu kolísá - nediferencovaný karcinom
 • diagnostické znaky - průkaz invaze do pouzdra prostaty, do lymfatik a žil, invaze do perineurálních štěrbin
 • další typy - mucinózní adenokarcinom, karcinom s neuroendokrinními rysy, adenoskvamózní karcinom, adenoidně cystický karcinom, dlaždicobuněčný karcinom
 • šíření - per continuatem (další části prostaty, pouzdro, semenné váčky, spodina moč. měchýře, progrese prorůstáním do rekta, do pánevního dna), hematogenně (později do kostí - osteoplastický charakter - obratle, prox. femur, pánev, žebra, plíce, játra, ledviny, nadledviny), lymfatiky (obturátové uzliny, perivezikální, hypogastrické, ilické, presakrální, paraaortální, i uzliny nad bránicí)
 • stanovení stupně diferenciace - grading podle Gleasona - posouzení stupně žlazové diferenciace a strukturálního růstu nádoru
 • pro posouzení rozsahu - staging - systém TNM (T1-4) (N0-3) (M0-1)
 • incidence stoupá s věkem
 • většina se klinicky nemanifestuje (latentní karcinomy)
 • zvýšené sérové hladiny kyselé fosfatázy a hladiny tzv. prostaticko-specifického antigenu - diagnostika, monitorování progrese a ústupu
 • léčba - operace, ozařování, útlum androgenní produkce (orchiektomie...)
 • jiné nádory - Rabdomyosarkom, Leiomyosarkom
Personal tools