Nádory uvey

Z Medik.cz - portálu pro mediky

Soubor:Uve.png

 • benigní
  • névy duhovky
   • běžně; třeba pravidelně kontrolovat v případě změn - kupř. ultrazvukovou biomikroskopií
   • při malignizaci dochází k monokulární diplopii a sektorovité kataraktě
   • ukázky névů duhovky (http://www.redatlas.org/fr_index.htm?/RAPages/A/A015.htm) z RedAtlas.org (http://www.redatlas.org/)
  • névy cévnatky
   • náhodný nález při vyšetření fundu
   • okrouhlá pigmentovaná ložiska pod sítnicí; ploché nebo trošku vyklenuté
   • většinou do velikosti 2 průměrů disku (2 DD)
   • bývají spojeny s drůzami, změnami Bruchovy membrány, pigmentového epitelu sítnice, serózním odchlípením sítnice
   • ukázka névu cévnatky (http://dro.hs.columbia.edu/vr6/crnevusb.jpg) z Columbia University (http://dro.hs.columbia.edu/index.htm)
  • hemangiomy
   • v rámci Sturgeova-Weberova syndromu
   • oranžové útvary v cévnatce
   • komplikací bývá sekundární glaukom
   • ukázky choroidálních hemangiomů (http://www.redatlas.org/fr_index.htm?/RAPages/F/F052.htm) a hemangiomu duhovky (http://www.redatlas.org/fr_index.htm?/RAPages/A/A012.htm) z RedAtlas.org (http://www.redatlas.org/)
 • maligní
 • metastatické
  • mohou být oboustranné -> nutno vyšetřit obě oči!!
  • do duhovky vzácně; ca prsu, plic, lymfom; metastázy jsou obvykle nepigmentované
  • do cévnatky relativně často; ca prsu, plic; méně ledviny, játra, štítná žláza, prostata
   • malé metastázy periferně i asymptomatické, jinak skotomy
   • žluté uzlíky s exsudativním odchlípením sítnice v okolí
  • Rx: záleží na více faktorech jak metastáz, tak pacienta

pozn. iris bicolor = dvojbarevná duhovka - vrozeně sektorovitě zvýšená pigmentace

Personal tools