Náhlá smrt v dospělém věku

Z Medik.cz - portálu pro mediky

  • nenásilná smrt z vnitřních přirozených příčin, z plného zdraví, krátká doba
  • vyvolávajícím momentem zvýšená aktivní/pasivní námaha, psychické vjemy
  • pitvy se provádějí na ÚSL, ne vždy je předpoklad náhlé smrti potvrzen
  • KVS -> ICHS, kardiomyopatie, ruptury aneurysmat
  • DS -> záněty plic, edém laryngu, status asthmaticus
  • CNS -> prasklé aneurysma a. basilaris, epilepsie, nádory a záněty
  • TS -> prasklý vřed, varixy, nekróza pankreatu...
Personal tools