Náhlá smrt v kojeneckém a dětském věku

Z Medik.cz - portálu pro mediky

 • SIDS (sudden infant death syndrome)
  • úmrtí kojence, který nejevil před smrtí známky onemocnění, umírá ve spánku a sekční nález nevysvětluje smrt
 • známky dušení, tekutá krev ekchymózy pod serózou hrudních orgánů, otok mozku
 • zánětlivá celulizace v dýchacích cestách, v intersticiu plicní tkáně -> atypická pneumonie
 • antenatální faktory -> mladý věk a choroby matky, nedonošenost, vícečetné porody
 • postnatální -> 2-4. měsíc, chlapec, poloha na břiše, přehřívání pokoje, kouř, měkká podložka
 • ALTE (alleged life threatening event)
  • stoupá tělesná teplota, poklesne svalové napětí, dítě se zpotí, objeví se cyanóza nebo zblednutí, arytmie
 • pod obrazem náhlé smrti se může skrývat subdurální hematom, bo non accidental injury
 • pitva náhle zemřelého kojence
  • smrt nevysvětlitelná -> SIDS
  • smrt vysvětlitelná
   • přirozená – VVV
   • nepřirozená -> vražda, týrání
 • alimentární methemoglobinémie – když je kojenec krmen umělou výživou připravenou z vody s obsahem dusičnanů/dusitanů
 • náhlá smrt starších -> perakutní sufokující epiglotidy/laryngitidy, krvácení do CNS z nedig. nádorů, kardiomyopatie (hypertrofická)
Personal tools