Nemoci z povolání

Z Medik.cz - portálu pro mediky

Toto jsou otázky ke státnici z interny na 2. LF - část "Nemoci z povolání". Třeba někomu usnadní život, když zde uvedu, na kterých stranách skript "Nemoci z povolání a intoxikace" (Pelclová, Lebedová, Fenclová, Lukáš) dané otázky najdete...

 1. Nejčastější nemoci z povolání, legislativa, preventivní prohlídky (11-18)
 2. Alergická profesionální onemocnění (profesionální bronchiální astma, profesionální alergická rinitida, profesionální dermatitidy). (21-23, )
 3. Profesionální intersticiální fibrózy (azbestóza, farmářská plíce) ()
 4. Onemocnění z azbestu ()
 5. Silikóza plic, uhlokopská pneumokonióza ()
 6. Poškození dýchacích cest a plic dráždivými a toxickými látkami ()
 7. Intoxikace olovem a rtutí ()
 8. Intoxikace pesticidy (organofosforovými insekticidy, warfarinovými rodenticidy) ()
 9. Intoxikace metylalkoholem, etylenglykolem a etylalkoholem ()
 10. Intoxikace organickými rozpouštědly (benzin, toluen, trichloretylen, benzen, tetrachlormetan) ()
 11. Intoxikace oxidem uhelnatým, kyanovodíkem a kyanidy ()
 12. Intoxikace methemoglobinizujícími látkami (anilin, nitrobenzen, léky) ()
 13. Intoxikace houbami (muchomůrka hlízovitá, muchomůrka tygrovaná, lysohlávky a další) ()
 14. Intoxikace léky (benzodiazepiny, paracetamol, morfin, tricyklická antidepresiva) ()
 15. První pomoc a léčení při akutních intoxikacích - obecné zásady. Požití kyselin a louhů. ()
 16. Toxické poškození jater (chemickými látkami, léky, houbami) ()
 17. Profesionální onemocnění z ionizujícího záření (nemoc z ozáření, tumory) (33-44)
 18. Problematika profesionálních karcinogenů (chemické a fyzikální karcinogeny) ()
 19. Onemocnění z vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného zatížení. Diferenciální diagnóza. (44-61)
Personal tools