Nervi olfactorii

Z Medik.cz - portálu pro mediky

  • čichový nerv (nebo spíše nervy)
  • bezmyelinová senzitivní vlákna
  • fila olfactoria (regio olfactoria = strop cavitas nasi, horní dvě třetiny septa, concha nasalis superior) → lamina cribrosa → bulbus olfactorius → korové a podkorové oblasti mozku
Personal tools