Nervus accessorius

Z Medik.cz - portálu pro mediky

  • čitě motorický nerv - m. sternocleidomastoideus a m. trapezius
  • radices craniales - z ncl. ambiguus → výstup z medulla oblongata pod výstupem n. vagus, spojují se s radices spinales a pak se oddělí a spojí s n. vagus (u gangl. inferius) → rr. pharyngei a také do n. laryngeus recurrens
  • radices spinales - z motoneuronů dorzolat. části předních rohů C1-C6 → výstup na lat. obvodu krční míchy, mezi výstupy radices posteriores et anteriores → spojují se do jednoho kmene, subarachnoideálně (mezi lig. denticulatum a zadními kořeny) stoupají do foramen magnum → opět z lebky skrz foramen jugulare → spojení s radices craniales → truncus nervi accessorii
  • po výstupu z lebky:
    • r. internus - spojí se s vagem; svaly hrtanu kromě m. cricothyroideus
    • r. externus - ten pokračuje dál; vlákna radices spinales → do m. sternocleidomastoideus, část proráží a jde do trigonum colli laterale a vstupuje do m. trapezius (rr. musculares); spojky s C3 a C4 (také se podílejí na inervaci m. trapezius)
Personal tools