Nervus glossopharyngeus

Z Medik.cz - portálu pro mediky

 • smíšený; motorika, senzitivita, chuť
 • po výstupu z medulla oblongata ventrolaterálně -> foramen jugulare (ventr. od n. X a n. XI) - v této úrovni ganglion superius et inferius nervi glossopharyngei -> po výstupu z lebky ventrálně (mezi v. jugularis interna a a. carotis interna) -> sestupuje k m. stylopharyngeus a s ním až ke kořeni jazyka
  • n. tympanicus - odstup pod gangl. inferior -> canaliculus tympanicus -> cavitas tympani -> pod sliznicí plexus tympanicus s roztrouš. parasymp. neurony (ganglion tympanicum); do plexus tymp. nn. caroticotympanici (symp. z plexus caroticus internus); senz. vlákna plexus tympanicus pak inervují sliznici cavitas tympani, antrum mastoideum, cellulae mastoideae a kostěný úsek tuba auditiva; sympatikus je pro vasomotoriku; parasympatikus většinou bez přepojení odchází jako n. petrosus minor do ganglion oticum (vlákna z ncl. salivatorius inferior); Jacobsonova anastomóza: n. tympanicus -> plexus tympanicus -> n. petrosus minor
  • r. communicans cum ramo auriculari nervi vagi - senz. z boltce
  • r. communicans cum trunco tympanico (n. jugularis) - sympatikus z ganglion cervicale superior
  • r. stylopharyngeus (motor.)
  • rr. pharyngei (3-4) - motorika a senzitivita hltanu; spol. s n. vagus a větvičkami z truncu sympathicus -> plexus pharyngeus (pro svaly jícnu a patra)
  • r. sinus carotici - dolů, zásobuje sinus caroticus a glomus caroticum, větvičky z n. vagus a truncus sympathicus; senzitivita z baroreceptorů a chemoreceptorů
  • rr. tonsillares - na lat. straně mandlí tvoří plexus tonsillaris
  • rr. linguales - zadní třetina jazyka - dotykové a chuťové čití
 • fce: motorika svalů patra a hltanu; senz. hltanu, patrových mandlí, zadní třet. jazyka (i chuť), cavitas tympani a přilehlá tuba auditiva; přes ganglion oticum gl. parotis (parasymp. - sekrece)
 • léze: dysfagie (porychy polykání), poruchy chuti zadní třetiny jazyka, příp. hypestezii či anestezie inervovaných oblastí; může také vymizet dávivý reflex; porucha sekrece gl. parotis; dráždění -> prudké jednostranné neuralgie
Personal tools