Nervus hypoglossus

Z Medik.cz - portálu pro mediky

  • motorický nerv jazyka
  • ncl. nervi hypoglossi (pod kaudomediální částí fossa rhomboidea - trigonum hypoglossi) → výstup mezi oliva inferior a pyramides medullae oblongatae → canalis nervi hypoglossi → lat. od krčních tepen → zatáčí ventrálně (arcus nervi hypoglossi), podbíhá venter posterior musculi digastrici a m. stylohyoideus → do štěrbiny mezi m. mylohyoideus a m. hyoglossus - zde se rozpadá na
    • radix superior ansae cervicalis (r. descendens nervi hypoglossi) - vlákna z ansa cervicalis prima (oblouček mezi C1 a C2) a ansa cervicalis secunda (C2 a C3) → dohromady ansa cervicalis (profunda) → inervace infrahyoidních svalů
    • rr. linguales - terminální větvení; intraglossální svaly, m. genioglossus, m. hypoglossus, m. styloglossus
  • poškození - obrna svalů postiž. strany - vyplazený jazyk se na ní uchyluje
Personal tools