Nervus maxillaris

Z Medik.cz - portálu pro mediky

 • smíšený; výstupu z ganglion trigeminale -> lat. stěna sinus cavernosus -> foramen rotundum -> fossa pterygopalatina
 • r. meningeus - s kmenem arteria meningea media zásobuje dura mater fossa cranii media
 • nn. pterygopalatini (2-3×) - senz., -> ganglion pterygopalatinum (jen prochází) -> rr. nasales posteriores, n. palatinus major, nn. palatini minores
 • n. infraorbitalis - pokr. kmene; -> sulcus infraorbitalis -> canalis infraorbitalis -> foramen infraorbitale
  • rr. alveolares superiores posteriores - po tuber maxillae k dásni -> horní stoličky
  • r. alveolaris superior medius - sinus maxillaris a horní premoláry
  • rr. alveolares superiores anteriores - horní špičák a řezáky, boční a přední část stěny cavitas nasi (rr. nasales externi)
  • rr. cutanei - rozbíhají se po výstupu z foramen infraorb. (pes anserinus); rr. palpebrales inferiores, rr. nasales externi (boční stěna nosu), rr. labiales superiores
 • n. zygomaticus - odstup ve fossa pterigopalatina -> fissura orbitalis inferior -> lat. stěna očnice -> foramen zygomaticoorbitale
  • r. communicans cum nervo lacrimali - parasympatikus pro slznou žlázu
  • n. zygomaticofacialis -> canalis zygomaticofacialis -> kůže lícní kosti
  • n. zygomaticotemporalis -> canalis zygomaticotemporalis -> proráží m. temporalis -> kůže přední části regio temporalis
Personal tools