Nervus ophtalmicus

Z Medik.cz - portálu pro mediky

 • lat. stěna sinus cavernosus -> fissura orbitalis superior; v průběhu r. tentorii (meningeus) a spojky k n. III, IV a VI, dále také spojky k sympatické pleteni a. carotis interna; před vstupem do očnice se dále dělí na
  • n. nasociliaris - k med. stěně orbity
   • n. ethmoidalis posterior - do sinus ethmoidales a sinus sphenoidalis
   • n. infratrochlearis - pro med. koutek, med. část horního víčka, slzný váček a caruncula lacrimalis
   • n. ethmoidalis anterior - přes lamina cribrosa do cavitas nasi, zde rr. nasales a také r. nasalis externus (kůže hřbetu nosu)
   • nn. ciliares longi et breves - pro oční kouli
  • n. frontalis - nejsilnější větev, lat. od anulus tendineus; mezi stropem orbity a m. levator palpebrae
   • n. suptratrochlearis - kůže kořene nosu a med. koutku
   • n. subraorbitalis - kůže čela, sinus frontalis, periost os frontale
  • n. lacrimalis - zevní koutek a glandula lacrimalis (ramus communicans cum nervo zygomatico - parasymp. -> sekrece)
Personal tools