Nervus trigeminus

Z Medik.cz - portálu pro mediky

  • spojky s n. facialis, n. glossopharyngeus, okohybné nervy (v sinus cavernosus -> ncl. mesencephalicus nervi trigemini)
  • radix sensoria: regio facialis, regio frontalis, regio parietalis (až po biaurikulární čáru); rozhraní s krčními nervy: brada, porus acusticus ext., temeno; dále cavitas oris, cavitas nasi, sinus paranasales, orbita, většina dura mater, palatum durum et molle (až po isthmus faucium), přední dvě třetiny jazyka; rozhraní inervace mezi jednotlivými větv.: štěrbina víček, štěrbina úst
  • radix motoria: jako n. mandibularis (portio minor trigemini) -> gangl. trigeminale jen prochází -> musculi masticatores, m. mylohyoideus, venter anterior m. digastrici; pod bází z n. mandibularis odstupují cizí větve: z ncl. n. VII (pro m. tensor tympani a m. tensor veli palatini), z ncl. n. IX (pro m. levator veli palatini)
  • jádra (4×): ncl. motorius (ve fossa rhomboidea), ncl. pontinus, ncl. spinalis (největší - z pontu až do C2-C3), ncl. mesencephalicus (pseudounipolární neurony = nevycestované ganglion)
  • průběh: výstup z pons Varoli -> ganglion trigeminale (Gasseri) - na hrotu pyramidi -> rozdělení ve 3 větve
  • senzitivita: kůže (obličej, čelo), přední polovina měkkých plen, sliznice (cavitas oris et nasi, sinus paranasales), přední dvě třetiny jazyka, bulbus oculi, zuby, dásně, supratentoriální část dura mater
  • aferentní rameno těchto reflexů: korneální, sací, maseterový, kýchací (eferentním ramenem je n. facialis)
  • stomatologie - často svodná anestezie - nastříknutí anestetika do canalis mandibulae
  • parasymp. ganglia: gangl. ciliare, gangl. pterygopalatinum, gangl. oticum, gangl. submandibulare.
Personal tools