Nervus vestibulocochlearis

Z Medik.cz - portálu pro mediky

 • signály z vnitřního ucha; přes ganglion vestibulare a ganglion spirale cochleae (bipolární buňky)
 • vlákna končí v ncl. vestibularis medialis, lateralis, cranialis et caudalis (lat. stěna fossa rhomboidea) a v ncl. cochlearis dorsalis et ventralis (lat. od předchozích)
 • nerv vystupuje v trigonum pontocerebellare jako radix vestibularis a radix cochlearis, obě části vsupují s n. VII do meatus acusticus internus
 • radix vestibularis
  • n. utriculoampullaris - macula utriculi (n. utricularis), crista ampullaris anterior (n. ampullaris anterior), crista ampullaris lateralis (n. ampullaris lateralis) -> z area vestibularis superior (=area utricoampullaris) -> horní zadní kvadrant dna meatus acusticus internus
  • n. saccularis - crista ampullaris posterior; dolní zadní kvadrant dna meatus acusticus internus
 • radix cochlearis
  • Cortiho orgán v blanitém hlemýždi (vláskové buňky) -> kanálky v lamina spiralis ossea -> canalis spiralis modioli -> ganglion cochleare -> canales longitudinales modioli -> fundus meatus acustici interni -> pars cochlearis nervi VIII
 • fce: informace o rotačních pohybech hlavy (cristae ampullares), o pohybech do stran, dopředu a vertikálně (maculae staticae) + senzorický vjem z vláskových buněk
 • poškození: hlavně blanitý labyrint - nadměrný hluk, patologické procesy, ototoxická antibiotika; případně i poškoz. nervu (neurinom, nádory zadní lebeční jámy) -> snížení sluchu až hluchota, závratě, nystagmus (záškuby očí), poruchy stoje a chůze
Personal tools