Nukleázy

Z Medik.cz - portálu pro mediky

Nukleázy jsou enzymy, které jsou schopné degradovat fosfodiesterové vazby nukleových kyselin. Rozlišujeme exonukleázy, které odštěpují z konců nukleotidového řetězce jednotlivé nukleotidy a endonukleázy, které jsou schopné štěpení i v průběhu řetězce. Tzv. restrikční endonukleázy štěpí nukleotidový řetězec jen na určitém specifickém místě. Dělí se podle mechanizmu na typ I, II a III.

Personal tools