Očkovací kalendář

Z Medik.cz - portálu pro mediky

Pravidelné očkování v České republice, podle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 439/2000 Sb. o očkování proti přenosným nemocem

Věk dítěte Očkování
do 24 hodin po porodu virová hepatitida B - u HBsAg pozitivních matek
4. den až 6. týden TBC
9. až 12. týden záškrt, tetanus, dávivý kašel a invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae B a virová hepatitida B (1. dávka)
10. týden až 14,5 měsíc poliomyelitida (děti narozené v předcházejícím roce) - 1. dávka
13. až 16. týden záškrt, tetanus, dávivý kašel a invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae B a virová hepatitida B (2. dávka)
18. týden až 16,5 měsíc polyomyelitis - 2. dávka
17. až 20. týden záškrt, tetanus, dávivý kašel a invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae B (3. dávka)
33. až 36. týden virová hepatitida B - 3. dávka
14,5. až 26,5. měsíc polyomyelitida - 1. přeočkování
15. měsíc spalničky, příušnice a zarděnky
16,6. až 28,5. měsíc polyomyelitida - 2. přeočkování
18. až 20. měsíc záškrt, tetanus, dávivý kašel a invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae B (4. dávka)
21. měsíc, eventuálně později spalničky, příušnice a zarděnky - přeočkování
5. rok záškrt, tetanus a dávivý kašel - přeočkování
11. rok TBC - přeočkování pouze u tuberkulin negativních
12. rok virová hepatitida B - pouze u dětí, které nebyly očkovány v prvních měsících života
13. rok polyomyelitida - 3. přeočkování
14. rok tetanus + další přeočkování vždy po 10 až 15 letec
Personal tools