Obrané reflexy dýchacího systému

Z Medik.cz - portálu pro mediky

 • funkce: ochrana dýchacího systému před škodlivinami
 • receptory: v dýchacích cestách
 • reflexy fyziologické – plní svou funkci, tedy ochránit dýchací systém
 • reflexy patologické – neplní svou funkci → svými vedlejšími účinky mohou dýchací systém/celý organismus poškodit
Obsah

Apnoe

 • funkce: brání vniknutí škodlivin do respiračního systému
 • nejvýraznější po narození
 • reflexogenní zóna: larynx – n. trigeminus
 • podněty:
  • mechanické (polykání)
  • chemické (čichové podráždění silně dráždivými látkami)

Kýchání

 • funkce: udržuje průchodnost nosní dutiny
 • receptory: v nose, nasofaryngu
 • princip: prudce expirovaný vzduch prochází nosem

Kašel

 • funkce: udržuje volnou průchodnost dých. cest (vykašlávání hlenu, cizího tělesa)
 • při fyziologickém množství hlenu nedochází většinou ke kašli, ale k spolykání hlenu
 • receptory – těsně pod epitelem dých. cest
 • podněty:
  • mechanické (spíše horní cesty dých.)
  • chemické (spíše bronchy)
  • tussigenní zóny – místa, odkud lze kašel snadno vyvolat
  • tussigenní zóny pro mechanickou stimulaci – larynx, bifurkace velkých dýchacích cest (carina)
 • mechanizmus:
  1. hluboký vdech
  2. uzavření glottis
  3. aktivace výdechových svalů
  4. zvýšení intrathorakálního tlaku (až na pozitivní hodnoty)
  5. náhlé otevření glottis
  6. vysoká proudová rychlost vydechnutého vzduchu ústy
 • patologický kašel:
  • neočišťuje dých. cesty (hlenu je malé množství nebo má nadměrnou viskozitu)
  • suchý, dráždivý
  • subjektivně obtěžuje, objektivně ohrožuje (prudké kolísání nitrohrudního tlaku, je přenášeno na systémový oběh i liquor)
  • může být vyvolán i z jiných reflexogenních zón – larynx, zvukovod
  • cave: patologicky změněné cévy (mozek!) tlakové rázy je mohou poškodit → krvácení
  • záchvat kašle → snížení venózního návratu nedokrevnost mozku → synkopa
 • plíce s ložiskovými obstrukcemi → tlakový gradient může probíhat napříč (správně podél dých. cest) → poškození alveolárních sept

Další reflexy horních cest dýchacích

 • reflex aspirační
 • reflex exspirační

Plicní obranné mechanizmy

 • Chloupky v nosní dutině – zachycují částice větší než 10 µm
 • Řasinkový epitel – posouvá částice (2 – 10 µm) zachycené v hlenu rychlostí 16 mm/s
 • Alveolární makrofágy = prachové buňky – pohlcují částice menší než 2 µm

Zdroj

Marcela Bergmanová, referát v rámci předmětu Patologická fyziologie v akademickém roce 2001/2002

Personal tools