Odchylné druhy hniloby

Z Medik.cz - portálu pro mediky

  • rychlost dle Casperova pravidla 1:2:8 (shodný stupeň rozkladu 1 týden na vzduchu, 2 ve vodě, 8 v zemi)
  • adipocire -> šedobílá hmota, vzniká ve vlhkém prostředí bez přístupu vzduchu (studna, jeskyně, jezero) tvorbou mýdel z vyšších mastných kyselin a iontů
    • nejprve je mazlavá, na vzduchu zasychá a ztrácí se zápach
    • postupuje z povrchu do hloubky, svalstvo dlouho zachováno, až po 3 měsících, celé tělo za 2-3 roky, urychluje ho vyšší teplota a alkalické prostředí
  • mumifikace -> prostředí bohaté na suchý, proudící vzduch (seníky, půdy), vysušuje se, dochází i ke ztrátám solí
    • obrysy zachovány, kůže tmavě hnědá, přímo nasedající na kost, pitvu nelze provést
Personal tools