Odnímání tkání

Z Medik.cz - portálu pro mediky

  • = všechny orgány s výjimkou krve, krevních derivátů a reprodukčních orgánů
  • že živých pouze po písemném souhlasu, nemůže být ve výkonu trestu/vazbě
  • ze zemřelých i před uplynutím 2 hodinový lhůty po smrti, po smrti mozku
    • -> hluboké bezvědomí, svalová atonie, areflexie nad C1, vymizení spontánního dýchání, při angiografii látka neproniká dále než k bazi
  • nelze u těch, kteří projeví nesouhlas, nejde-li zjistit úmrtí mozku, infekce, nádor
  • v případě podezření na spáchání trestného činu nesmí být odběrem orgánu mařen účel pitvy (ale když je jasný, že rána do hlavy, tak můžou ledviny a pod..)
Personal tools