Okluze arteria centralis retinae

Z Medik.cz - portálu pro mediky

 • nejčastěji embolem (z ateromů, při fibrilaci síní atd)
 • okluze kmenu - v lamina cribrosa; náhlá úplná ztráta zraku
 • okluze větve - výpadek je ostře ohraničený podle lokalizace
 • arterie kolabované, sítnice šedobělavá z edému vnitřních vrstev
 • fovea zůstává červená (je zásobována difuzí z chorioidey)
 • Rx:
  • snaha dilatovat cévy a dostat embolus periférněji
  • masáž oka, ß-blokátory v kapkách pro snížení tlaku, vdechování amylnitritu
  • terapie je většinou neúspěšná
 • prognóza je špatná; pro alespoň nějakou záchranu potřeba zprůchodnit do 2 hodin
Personal tools