Orbitocellulitis, flegmona a absces očnice

Z Medik.cz - portálu pro mediky

orbitocelulitida (postseptální)

 • (infekce a)zánět postseptální části víčka
 • traumaticky; z okolních sinusů, zubů (absces); pokousání zvířetem, mukormykóza, sepse
 • S. aureus, Str. pyogenes, Str. pneumoniae, u dětí H. influenzae
 • systémové příznaky, horečka
 • výrazný edém, bolestivost, zčervenání, proptóza (z intraorbitálního abscesu)
 • diplopie z omezení pohyblivosti
 • zhoršení vidění (intraorbitální tlak na n. opticus), porucha aferentní složky pupilárního reflexu
 • riziko šíření do nitrolebních splavů (trombóza, infekce, sepse)!
 • Rx:
  • potřeba odlišit od preseptální celulitidy (proptóza, zhoršená pohyblivost); + CT pro zobrazení abscesu, prípadně infikovaných dutin
  • nutná hospitalizace a ATB parenterálně
 • ukázky postseptální celulitidy (http://www.redatlas.org/fr_index.htm?/RAPages/D/D155.htm) z RedAtlas.org (http://www.redatlas.org/)
Personal tools