Organizace soudů a státní zastupitelství

Z Medik.cz - portálu pro mediky

  • Nejvyšší soud ČR, vrchní soud, krajský soud a okresní
  • samosoudce v okresním a obvodním soudu, senát, může to být jen soudce z povolání, starší 25, JUDr., jmenování je definitivní
  • při úřadech soudů jsou úřady státního zastupitelství, nejsou definitivní, jediní kteří mohou podávat žalobu v trestním řízení
  • trestní řízení je dvouinstančí, protí rozhodnutí soudu I. stupně je přípustné odvolání, proti rozhodnutí odvolacího soudu není další opravný prostředek přístupný
  • mimořádné opravné prostředky: stížnost pro porušení zákona (pouze ministr) a obnova řízení (nové důkazy)
Personal tools