Otázky k integrované zkoušce z biochemie a fyziologie na 2. LF

Z Medik.cz - portálu pro mediky

 1. Klidový membránový potenciál buňky (biochemické a elektrofysiologické mechanismy)
 2. Energetické děje udržující distribuci iontů na buněčné membráně; ATPasové a kanály a výměníkové systémy - transport monovalentních a divalentních kationtů
 3. Formy transportu iontů přes buněčnou membránu; mechanismy tvorby chemické energie v mitochondrii
 4. Kompartmenty tělesných tekutin (ontogenetické aspekty).
 5. Mechanismy udržování stálosti objemu a chemické složení extracelulární tekutiny. Měření objemu tělesných tekutin.
 6. Mechanismy udržování stálosti složení a objemu krve; proteiny plasmy.
 7. Akční potenciál srdeční buňky. Biochemické odlišnosti od kosterního svalu.
 8. Šíření akčního potenciálu po srdeční svalovině; vznik rytmicity srdečních kontrakcí, proteiny myofibrily.
 9. Regulační mechanismy srdeční frekvence; EKG
 10. Podstata kontrakce srdečního svalového vlákna. Srovnání s kontrakcí kosterního svalu; regulační proteiny myofibrily, biochemická detekce poškození myokardu.
 11. Biochemická podstata spojení excitace a kontrakce v myokardu
 12. Faktory ovlivňující velikost srdečního systolického objemu. Isometrická a isotonická fáze srdeční kontrakce, srdeční cyklus.
 13. Minutový výdej srdeční. Regulace, metody měření. Vztah ke spotřebě kyslíku.
 14. Vztah mezi tlakem a průtokem krve; kapacita krevního řečiště, význam pro regulaci minutového výdeje srdečního a krevního tlaku
 15. Faktory určující hodnotu arteriálního krevního tlaku. Střední arteriální krevní tlak, dlouhodobé mechanismy udržující stálost hodnoty krevního tlaku.
 16. Vztah mezi metabolickou aktivitou a průtokem krve tkání; regulační mechanismy určující meziorgánovou distribuci průtoku krve. Metabolismus aminokyselin v různých orgánech
 17. Chemická a nervová regulace cévního odporu průtoku krve; faktory určující koronární průtok krve; metabolismus srdečního svalu
 18. Oběhové změny při tělesné zátěži; laktát -pyruvát, transport NADH mezi cytosolem a mitochondrií
 19. Regionální zvláštnosti v tvorbě tkáňového moku (plíce, mozek, ledvina); vliv polohy těla na hemodynamiku
 20. Plicní objemy a kapacity, metody měření; faktory určující složení alveolárního vzduchu
 21. Vztah mezi minutovou ventilací, alveolární ventilací a efektivní alveolární ventilací. Faktory určující poddajnost plic.
 22. Odpor proudění vzduchu v plicích. Příčiny a důsledky nerovnoměrnosti plicní ventilace; dechová práce, energetická potřeba dýchacích svalů.
 23. Chemické a nervové mechanismy regulující dýchání. Obranné dýchací reflexy.
 24. Transport kyslíku krví; biochemické a fyziologické aspekty, degradace a syntéza Hb
 25. Faktory určující kyslíkovou kapacitu krve; změny transportu kyslíku při tělesné námaze
 26. Transport CO2 krví. Pufrační kapacita krve
 27. Vztah transportu CO2 k regulaci acidobasické rovnováhy
 28. Funkční význam hypoxické plicní vasokonstrikce.
 29. Funkční zvláštnosti plicního oběhu; změny plicního oběhu v ontogenetickém vývoji.
 30. Akutní hypoxie, aktivace glykolysy
 31. Chronická hypoxie; funkční důsledky a změny metabolismu
 32. Fysiologické a biochemické důsledky pobytu na vysokých horách
 33. Průtok krve ledvinou, měření, regulace; biochemie ledvin
 34. Faktory určující velikost glomerulární filtrace.Měření glomerulární filtrace
 35. Tubulární transport sodíku a vody a glukosy ; regulační účinky mineraralokortikoidů.
 36. Transportní systémy distálního tubulu; mechanismus koncentrace moči v ledvině; biochemické aspekty regulace acidobazické rovnováhy v ledvině
 37. Faktory určující koncentraci moče.; vylučování kalia, fosfátu a vápníku v ledvinách, normální a patologické součásti moči
 38. Metabolismus amoniaku v ledvinných tubulech. Funkční a biochemické aspekty.
 39. Mechanismus kontrakce vlákna kosterního svalu; biochemie kontraktilních proteinů.
 40. Isotonická, isometrická kontrakce. Tetanická tenze. Úloha kolagenních proteinů .
 41. Biochemická podstata spojení excitace a kontrakce v kosterním svalu.
 42. Regulace tonu kosterního svalu.Mechanismus volní kontrakce kosterního svalu.
 43. Červené krvinky. Regulace tvorby, ontogenetický vývoj; syntéza a degradace Hb
 44. Krevní skupiny; glykoproteiny
 45. Funkce krevních destiček. Složení krevní plasmy, krevní sérum.
 46. Srážení krve, vitamin K, úloha vápníku. Přehled mechanismů hemostázy. Faktory inhibující srážení krve.
 47. Polykání potravy; mechanismus tvorby slin, regulace sekrece, enzymy a vztah k degradaci živin.
 48. Regulace motility žaludku, tenkého střeva a tlustého střeva; proteolytické enzymy. Defekace
 49. Zvracení, ovlivnění acidobazické rovnováhy
 50. Regulace sekrece žaludeční šťávy; biochemie trávení
 51. Regulace sekrece žaludeční a pankreatické šťávy; metabolismus proteinů
 52. Regulace sekrece a vyměšování žluči; lipoproteinové komplexy
 53. Pocit hladu a sytosti; insulin, glukagon, biochemické aspekty. Regulace glykémie.
 54. Vývoj potřeby bílkovin u člověka; esentiální a neesentiální aminokyseliny, metabolismus aminokyselin.
 55. Faktory ovlivňující basální metabolickou potřebu novorozence.
 56. Typy buněčné sekrece regulačních látek; buněčná signalizace, nukleové kyseliny
 57. Buněčné receptory hormonů - biochemické a fyziologické principy, fosfolipidy a proteiny buněčných membrán
 58. Endokrinní funkce hypothalamo-hypofysálního systému
 59. Produkce a funkce hormonů adenohypofýzy
 60. Endokrinní regulace vývoje jedince; biochemické a fyziologické aspekty
 61. Produkce a funkce hormonů neurohypofýzy
 62. Cirkadiální rytmy
 63. Produkce a funkce hormonů štítné žlázy; fosforylace proteinů, isoenzymy
 64. Mechanismus působení hormonů štítné žlázy
 65. Regulace metabolismu Ca2+ a fosfátů
 66. Produkce a funkce glukokortikoidů
 67. Humorální regulace při stresu. Hemodynamické a metabolické změny při stresu.
 68. Produkce a funkce mineralokortikoidů
 69. Metabolismus a mechanismy účinku katecholaminů
 70. Endokrinní funkce ovarií; metabolismus steroidních hormonů
 71. Endokrinní funkce placenty
 72. Regulační mechanismy menstruačního cyklu
 73. Humorální regulační mechanismy při těhotenství a při porodu.
 74. Humorální změny při pubertě
 75. Hemodynamické změny novorozence po porodu
 76. Produkce a regulace insulinu; regulace glykémie
 77. Humorální regulace gastrointestinálního traktu
 78. Produkce a regulační účinky metabolitů kyseliny arachidonové
 79. Produkce a regulační účinky oxidu dusnatého
 80. Faktory regulující buněčnou proliferaci a růst; metabolismus kolagenu a proteoglykanů
 81. Vitaminy - biochemické a fyziologické aspekty
 82. Integrace metabolických dějů v organismu
 83. Funkce neuronu a glie
 84. Funkční morfologie neuronu
 85. Synaptické a receptorové potenciály
 86. Vodivost a typologie nervových vláken
 87. Synapse - stavba a typy
 88. Synaptický přenos
 89. Neurotransmitery a neuromodulátory
 90. Synaptické receptory - typy
 91. Hematoencefalická bariéra
 92. Vývoj a principy funkce CNS
 93. Gama-systém
 94. Reflex a nereflexní činnost CNS
 95. Dělení reflexů
 96. Funkce míchy
 97. Motorické funkce mozkové kůry
 98. Bazální ganglia
 99. Mozeček
 100. Regulační mechanismy postoje a rovnováhy
 101. Obecné principy vegetativních regulací
 102. Sympatikus
 103. Parasympatikus
 104. Funkce hypothalamu
 105. Funkce thalamu
 106. EEG a vyvolané potenciály
 107. Retikulární formace
 108. Spánek a bdění
 109. Bolest
 110. Modulační systémy
 111. Limbický systém
 112. Motivace, emoce
 113. Procedurální a deklarativní paměť
 114. Asociační a neasociační paměť
 115. Dělení paměti podle trvání
 116. Funkce frontální kůry
 117. Brocovo a Wernickovo centrum řeči
 118. Pyramidový a extrapyramidový systém
 119. Mechanismy útlumu
 120. Mediátorové systémy
 121. Oko jako optický aparát
 122. Funkce sítnice
 123. Mechanismy sluchu
 124. Funkce středního ucha
 125. Funkce vnitřního ucha
 126. Vestibulární aparát a nystagmus
 127. Funkce středního mozku
 128. Funkce prodloužené míchy
 129. Čich. Chuť.
 130. Somatosensorický systém


Zdroje:

Personal tools