Otázky ke státní zkoušce z gynekologie a porodnictví na 2. LF

Z Medik.cz - portálu pro mediky

 1. Prekancerózy děložního hrdla
 2. Prekancerózy vulvy
 3. Prekancerózy endometria
 4. Zhoubné nádory děložního hrdla
 5. Zhoubné nádory vulvy
 6. Karcinom endometria
 7. Benigní děložní nádory
 8. Zhoubné nádory dělohy
 9. Epiteliální zhoubné nádory ovarií
 10. Neepiteliální zhoubné nádory ovarií
 11. Gestační trofoblastická nemoc
 12. Molární těhotenství
 13. Zhoubné nádory prsu
 14. Onemocnění prsu - detekce, zobrazovací metody, incidence, mortalita
 15. Benigní nádory a prekancerózy prsu
 16. Skríning v onkogynekologii
 17. Chemoterapie a radioterapie v onkogynekologii
 18. Chirurgická léčba v onkogynekologii
 19. Diferenciální diagnostika ovariálních rezistencí
 20. Ultrazvuk v gynekologii
 21. Těhotenství - diagnoistika, trvání, fyziologické změny
 22. Prenatální péče v průběhu těhotenství
 23. Průběh a vedení fyziologického porodu
 24. Porodnická analgezie a anestezie, psychoprofylaxe
 25. Šestinedělí
 26. Operační porod
 27. Předčasný porod
 28. Prodloužené těhotenství
 29. Porod koncem pánevním, nepravidelné polohy plodu
 30. Vícečetná těhotenství
 31. Prenatální diagnostika vrozených vývojových vad
 32. Hypertensní komplikace v těhotenství, preeklampsie, HELLP
 33. Diabetes v těhotenství, gestační diabetes
 34. Choroby ledvin v těhotenství
 35. Krvácivé stavy v těhotenství
 36. Komplikace III. doby porodní
 37. Rizikové těhotenství - ohrožený plod
 38. Rh-izoimunizace
 39. Infekční choroby v těhotenství
 40. Komplikace v časném těhotenství
 41. Výtok v dětské gynekologii
 42. Menstruační cyklus, jeho řízení a jeho poruchy v adolescenci
 43. Krvácení z rodidel v klidovém období
 44. Nádory rodidel u dětí a dospívajících
 45. Retardace sexuálního vývoje, amenorea primaria
 46. Antikoncepce pro mladistvé a sexuální výchova
 47. Pohlavní dospívání u dívek
 48. Poruchy vývoje derivátů mesonefrických (Müllerových) vývodů
 49. Předčasná puberta u dívek
 50. Bolesti břicha a adnexitis u dospívajících
 51. Asistovaná reprodukce
 52. Klimaktérium - hormonální substituční léčba
 53. Plánované rodičovství, antikoncepce
 54. Neodkladné stavy v gynekologii
 55. Diferenciální diagnostika NPB
 56. Sterilita, infertilita
 57. Pánevní bolest, endometrióza, dysmenorrhoea
 58. Gynekologická endoskopie
 59. Urogynekologie
 60. Zánětlivá onemocnění ženských reprodukčních orgánů

Zdroj

http://www.lf2.cuni.cz/info2lf/ustavy/gpk/otazky.htm

Personal tools