Otázky ke zkoušce z farmakologie na 2. LF (tabulka)

Z Medik.cz - portálu pro mediky

1. Lékopis, zdroje informací o léčivech a lécích Antiparkinsonika V-penicilin
2. Formální stránka receptu Antihistaminika Látky blokující kalciové kanály
3. Předepisování omamných látek Protistafylokoková antibiotika Koronární vazodilatancia
4. Dávky léčiva Sulfonamidy Hypolipidemika
5. Biologické membrány Cefalosporiny Spazmolytika
6. Přívodné cesty léčiv Benzodiazepiny Mediátory vegetativního nervového systému
7. Pohyb léčiv v organismu Cytostatika Beta 1 a beta 2 receptory
8. Farmakokinetika a její praktické aplikace Léky proti plísním a kvasinkám Thiazidová diuretika
9. Biotransformace léčiv Kombinace antibiotik Antidepresiva
10. Eliminace léčiv z organismu Antibiotika k lokálnímu použití Vazodilatancia
11. Mechamismus působení léčiv Histamin a antihistaminika Antihelmintika, antiparazitika
12. Receptorová teorie Kortikoidy Ampicilin
13. Afinita a vnitřní aktivita Chemoterapeutika bakteriálních infekcí Antitusika a expektorancia
14. Druhy terapie Antiastmatika Thiopental
15. Druhy antagonismu Antibiotika proti gramnegativním bakteriím H2 antagonisté
16. Vztah dávka účinek Chinolonová chemoterapeutika bakteriálních infekcí Heparin
17. Terapeutická šíře, terapeutický index Peniciliny Nebezpečí podávání kortikoidů
18. ED a LD Antibiotika - rozdělení Parasympatolytika
19. Kumulace léčiv Antidepresiva Antianginózní látky
20. Opakované podávání léčiv Neuroleptika Kumarinové deriváty
21. Léková závislost Antirevmatika Makrolidová antibiotika
22. Kombinace léčiv Beta-sympatolytika Antidiabetika
23. Nenormální reakce na léčiva Antiepileptika Virostatika
24. Teratogenní účinek léčiv Látky ovlivňující GIT Centrálně působící antihypertenziva
25. Klinické zkoušení léků Diuretika Toxické účinky kardiotonik
26. Dvojitý slepý pokus Makrolidová antibiotika Alfa-sympatolytika
27. Iatrogenní onemocnění Antikoagulancia Antimykotika
28. Organizace hlášení nežádoucích reakcí léčiv Lokální anestetika Morfin
29. Léčivé přípravky, léčivé látky, léky Antihypertenziva Perorální antikoncepce
30. Názvy léčiv Celková anestetika Prevence kinetóz, antiemetika
31. Zavádění nových léků do praxe Hypnotika Antirevmatika
32. Biologický poločas, eliminační konstanta Inhibitory COX1, COX2 Aminoglykosidová antibiotika
33. Biologická dostupnost Kardiotonika Anxiolytika
34. Opiový zákon Rozdělení psychofarmak Prokain
35. Účinek léků na plod a novorozence Analgetika morfinového typu Terapie srdečního selhání
36. Vylučovací konstanta Psychostimulancia a nootropika ACE- inhibitory
37. Osud léků v organismu Antidepresiva Myorelaxancia
38. Inkompatibilita Neuroleptika Venofarmaka
39. Absolutní a relativní kontraindikace Analgetika - antipyretika Důvody neúspěchu léčby antibitotiky
40. Recept jako úřední dokument Antiepileptika Analgetika - deriváty kyseliny salicylové
41. Individuální variabilita v účinku léčiv Nepřímá antikoagulancia Inhibitory cholinesterázy a léčba otravy
42. Faktory ovlivňující účinek léčiv Sympatolytika Semisyntetické peniciliny
43. Etické problémy zavádění nových léků do praxe Sympatomimetika Statiny
44. Zásady předepisování specialit Cefalosporiny Inhalační celková anestetika
45. Zásady předepisování magistraliter Parasympatomimetika Antacida a antiulcerózní látky
46. Interakce léčiv Parasympatolytika Látky vyvolávající závislost
47. Určování dávek u dětí Obecné zásady terapie otrav Nebarbiturátová hypnotika
48. Dávkovací schema Myorelaxancia Perorální peniciliny
49. Podávání léků v těhotenství Antiarytmika Eikosanoidy
50. Zavedení nového léčiva do praxe Antidiabetika Tetracykliny

Zdroj:
http://www.lf2.cuni.cz/info2lf/ustavy/fu/otazky.htm

Personal tools