Otázky ke zkoušce z histologie na 2. LF

Z Medik.cz - portálu pro mediky

Cytologie a obecná histologie

 1. Buňka a její součásti
 2. Buněčná membrána
 3. Mitochondrie
 4. Ribozomy
 5. Granulární endoplazmatické retikulum
 6. Hladké endoplazmatické retikulum
 7. Golgiho komplex
 8. Lysozomy a peroxizomy
 9. Mikrotubuly
 10. Centriol
 11. Cytoplazmatická filamenta
 12. Cytoplazmatické inkluze
 13. Jádro buněčné
 14. Epitelová tkáň - obecná charakteristika
 15. Specializace laterálních stěn epitelových buněk
 16. Specializace apikálních povrchů epitelových buněk
 17. Ciliární aparát
 18. Specializace bazálních povrchů epitelových buněk
 19. Bazální lamina - bazální membrána
 20. Klasifikace jednotlivých typů epitelové tkáně
 21. Epitel žlázový
 22. Klasifikace žláz
 23. Morfologická charakteristika buněk syntetizujících proteiny
 24. Morfologická charakteristika buněk secernujících hlen
 25. Morfologická charakteristika buněk secernujících steroidní látky
 26. Morfologická charakteristika buněk secernujících polypeptidy nebo biogenní aminy
 27. Morfologická charakteristika buněk transportujících ionty
 28. Tkáň pojivová - obecná charakteristika
 29. Vazivo - základní struktura
 30. Vazivo - typy vaziva
 31. Chrupavka - obecná charakteristika
 32. Chrupavka - typy chrupavek a jejich struktura
 33. Kost - základní součásti kostní tkáně
 34. Typy kostní tkáně a spoje kostrové
 35. Vývoj kostní tkáně
 36. Tkáň nervová - neurony
 37. Synapse
 38. Neuroglie
 39. Myelinizace
 40. Tkáň svalová - obecná charakteristika, typy svalové tkáně, regenerace
 41. Příčně pruhovaná svalová tkáň kosterní
 42. Příčně pruhovaná svalová tkáň srdeční
 43. Hladká svalová tkáň
 44. Mechanizmus svalové kontrakce
 45. Motorická ploténka, přenos impulsu pro svalovou kontrakci
 46. Erytrocyty
 47. Leukocyty - granulocyty
 48. Leukocyty - agranulocyty
 49. Trombocyty
 50. Vývoj erytrocytů
 51. Vývoj granulocytů
 52. Vývoj agranulocytů a destiček

Mikroskopická anatomie

Otázka Preparát
1. Obecná stavba cév a kapiláry 19 cévní svazek (H&E)
2. Artérie 17 artérie svalového typu (barvení na elastiku)
3. Vény a lymfatické cévy 18 véna
4. Srdce 14 srdce
5. Obecná struktura lymfatických orgánů, jejich klasifikace a buňky, které funkčně k lymfatickému systému patří 25 patrová tonzila
6. Thymus 24 thymus
7. Lymfatická uzlina 21 lymfatická uzlina
8. Slezina 22 slezina (H&E)
9. Částečně opouzdřené a neopouzdřené lymfatické orgány 52 apendix
10. Horní cesty dýchací a larynx 28 larynx
11. Dolní cesty dýchací 29 trachea (H&E)
12. Respirační oddíl dýchacího systému 31 plíce
13. Morfologická podstata úpravy vdechovaného vzduchu 30 trachea (mucikarmín)
14. Obecná stavba trávící trubice 44 jícen (Weigert van Gieson)
15. Dutina ústní 39 ret
16. Jazyk 40 hrot a hřbet jazyka
17. Pharynx a jícen 43 jícen (H&E)
18. Zuby 35 zub
19. Žaludek 45 žaludek - fundus (H&E)
20. Tenké střevo - duodenum 48 duodenum
21. Tenké střevo - jejunum a ileum 49 jejunum (H&E)
22. Tlusté střevo 50 tlusté střevo (H&E)
23. Slinné žlázy 33 gl. submandibularis
24. Pankreas 36 pankreas
25. Játra - základní stavební plán, hepatocyty 37 játra
26. Žlučové vývody intra- i extrahepatální, žlučník 38 žlučník
27. Ledvina - základní stavební plán, corpusculum renis 54 ledvina (PAS)
28. Ledvina - ledvinné kanálky 55 ledvina
29. Vývodné cesty močové 57 močový měchýř
30. Varle 58 varle
31. Mužské vývodné cesty pohlavní 59 nadvarle
32. Přídatné mužské pohlavní žlázy 62 prostata
33. Penis 63 penis, urethra
34. Vaječník - oogeneze, ovariální folikuly, ovulace 64 ovárium králíka
35. Vaječník - corpus luteum 65 ovárium - corpus luteum
36. Vejcovod 68 ampulla tubae uterinae
37. Děloha 69 uterus proliferační fáze
38. Cyklické změny endometria v průběhu menstruačního cyklu 70 uterus sekreční fáze
39. Vagina a vulva 72 vagina
40. Hypofýza 73 hypofýza
41. Epifýza 74 epifýza
42. Štítná žláza 76 štítná žláza
43. Příštítná žláza 77 příštítná žláza
44. Nadledvina 75 nadledvina
45. Mícha 81 mícha (H&E)
46. Mozeček 80 mozeček
47. Koncový mozek 78 kůra mozku (H&E)
48. Obaly mozkomíšní 86 plexus choroideus
49. Periferní nervy 85 periferní nerv
50. Ganglia nervová 83 spinální ganglion
51. Kůže 87 tlustý typ kůže
52. Vlasy a nehty 88 kůže s vlasy
53. Kožní žlázy 89 kůže axily
54. Mléčná žláza 92 mléčná žláza v laktaci
55. Receptory - jejich klasifikace a receptory,

které mají vztah k somatické a viscerální citlivosti

99 Vater-Paciniho tělísko (v kůži tlustého typu)
56. Proprioceptory 98 nervosvalové vřeténko
57. Čichové receptory 97 čichový epitel
58. Chuťové receptory 41 kořen jazyka
59. Oko - tunica fibrosa a tunica vasculosa 93 přední segment oční
60. Oko - tunica nervosa 94 zadní segment oční
61. Refrakční a akcesorní struktury oka 95 oční víčko
62. Ucho zevní a střední 100 zevní zvukovod
63. Ucho vnitřní 96 vnitřní ucho - cochlea

Zdroj:
http://www.lf2.cuni.cz/info2lf/ustavy/uhe/otazky_h.htm

Personal tools