Otázky ke zkoušce z klinické biochemie na 2. LF

Z Medik.cz - portálu pro mediky

 1. Markery stavu výživy, albumin, stopové prvky
 2. CRP, ultrasenzitivní CRP
 3. Hormony štítné žlázy
 4. Proteiny akutní fáze
 5. Tumorové markery u nádorů urogenitálního systému a karcinomu prsu (PSA, CA 125, NMP 22, BTA, CA 15-3, atd.)
 6. Tumorové markery trávicího systému a plic (CEA, CA 19-9, CYFRA 21-1, NSE, atd.)
 7. Strategie použití nádorových markerů
 8. DM 2. typu
 9. Diabetická ketoacidóza
 10. Dyslipoproteinémie
 11. Rizikové faktory AS
 12. Laboratorní diagnostika AIM
 13. Porfyrie
 14. Laboratorní vyšetření pohlavních hormonů (puberta, menopausa)
 15. Akutní renální selhání
 16. Akutní a chronické hepatitidy
 17. Serologie hepatitid
 18. Poruchy metabolismu železa
 19. Malabsorpční syndrom a celiakie
 20. Biochemická vyšetření pankreatu
 21. Funkční vyšetření v gastroenterologii
 22. Screeningové programy v gastroenterologii
 23. DIC
 24. Monitorování antikoagulační léčby
 25. Urolithiasis
 26. Rozlišení renální a prerenální uremie
 27. Chronické renální selhání
 28. Clearance kreatininu, cystatin C
 29. Proteinurie
 30. Jaterní cirhóza
 31. Hyperbilirubinemie
 32. Biochemické vyšetření funkce jater
 33. Monoklonální gamapatie
 34. Principy imunochemických metod
 35. Co může ovlivnit výsledky biochemických vyšetření (preanalytická fáze)
 36. POCT
 37. Metabolity katecholaminů
 38. Laboratorní vyšetření kostního metabolismu
 39. Renální tubulární acidóza
 40. Metabolická acidóza
 41. Metabolická alkalóza
 42. Akutní a chronické respirační poruchy ABR
 43. Hypo- a hyper-natrémie, diabetes insipidus
 44. Dehydrace, hyperhydratace, natriuretické peptidy
 45. Možnosti a hranice instrumentální analýzy v klinické biochemii
Personal tools