Otázky ke zkoušce z lékařské informatiky na 2. LF

Z Medik.cz - portálu pro mediky

Obsah

I. Zpracování informace

 1. Teorie informace
 2. Klasifikační systémy
 3. Variabilita a normálnost dat
 4. Škály lékařských dat
 5. Neurčitá informace

II. Lékařské rozhodování

 1. Hodnocení efektivity vyšetření
 2. Deterministické metody rozhodování
 3. Pravděpodobnostní metody rozhodování
 4. Znalostní systémy
 5. Komunikace s počítačem - rozeznávání textu a řeči

III. Hodnocení informace

 1. Typy experimentálních studií, tvorba souborů
 2. Typy observačních studií
 3. Posuzování studií, medicína prokázaných faktů
 4. Posuzování informačních zdrojů

IV. Informační zdroje

 1. Primární informační prameny
 2. Struktura odborného sdělení
 3. Sekundární informační prameny
 4. Elektronické báze bibliografických dat
 5. Typy internetových zdrojů ve zdravotnictví
 6. Vyhledávací internetové služby
 7. Strategie a taktika vyhledávání na internetu

V. Deskriptivní statistika, korelace

 1. Grafická reprezentace dat
 2. Základní parametry deskriptivní statistiky
 3. Rozložení četnosti, typy pravděpodobnostních rozložení
 4. Intervaly spolehlivosti
 5. Korelační koeficient a test jeho významnosti
 6. Regresní analýza - základní východiska

VI. Testování statistických hypotéz

 1. Posouzení významnosti, testy rozdílnosti průměrů
 2. Testy rozdílnosti rozptylů, neparametrické testy
 3. Vícerozměrné metody
 4. Volba statistického testu

VII. Biokybernetika

 1. Simulace a modelování
 2. Zpracování biosignálu
 3. Zpracování obrazové informace

VIII. Klinické informační systémy

 1. Lékařská dokumentace
 2. Informační systémy ambulantního oddělení
 3. Informační systémy lůžkového oddělení
 4. Informační systémy komplementu
 5. Volba a zavádění informačních systémů
 6. Ochrana zdravotnických dat

Zdroj:
http://bfu.lf2.cuni.cz/feberova/uli2/otazky_ke_zkous_2_roc.html

Personal tools