Otázky ke zkoušce z neodkladné péče na 2. LF

Z Medik.cz - portálu pro mediky

 1. Neodkladná resuscitace - definice, teorie, indikace, ukončení
 2. KPR základní
 3. KPR rozšířená
 4. Zajištení průchodnosti dýchacích cest, pomůcky
 5. Farmakoterapie při KPR
 6. Cesty podání farmak při KPR
 7. Defibrilace
 8. KPR u dětí a novorozenců
 9. Přednemocniční neodkladná péče
 10. Kyslíková terapie
 11. Umělá plicní ventilace, základní pojmy, indikace a formy UPV
 12. Parciální respirační insuficience a její terapie
 13. Globální respirační insuficience a její terapie
 14. Sufokující laryngitida a epiglotitida
 15. Status astmaticus v resuscitační péči a jeho terapie
 16. ARDS, ALI
 17. Šok obecně, základní dělení
 18. Hypovolemický šok a jeho terapie
 19. Distributivní šok a jeho terapie
 20. Kardiogenní šok a jeho terapie
 21. Obstrukční šok a jeho terapie
 22. Nejčastější arytmie v resuscitační péčí, jejich terapie
 23. Základní farmaka oblivňující oběh
 24. Objemová terapie, krevní deriváty, náhradní roztoky, krystaloidy
 25. Poruchy vodní a elektrolytové rovnováhy v neodkladné péči
 26. Poruchy acidobazické rovnováhy a jejich léčba
 27. Parenterální a enterální výživa, indikace
 28. Akutní intoxikace a jejich terapie
 29. Nosokomiální infekce
 30. Akutní jaterní selhání v resuscitační péči a jeho terapie, Reyeův syndrom
 31. Akutní renální selhání v resuscitační péči a jeho terapie
 32. Poruchy vědomí - příčiny, dělení, hodnocení
 33. Edém mozku a nitrolební hypertenze - patofyziologie a terapie
 34. Zásady péče o bezvědomé v resuscitační péči
 35. Kraniocerebrální poranění v resucitační péči
 36. Křečové stavy
 37. Diagnostika smrti mozku
 38. Ukončení resuscitační péče, basální terapie, dárcovství orgánů, transplantační program
 39. Poruchy hemokoagulace v resuscitační péči a jejich terapie
 40. Monitorování v resuscitační péči
 41. Invazivní výkony v resuscitační péči, zajištění přístupu do žilního systému
 42. Polytrauma v resuscitační péči
 43. Popáleniny v resuscitační péči
 44. Sepse / SIRS - etiopatogeneza
 45. Těžká sepse, syndrom orgánové dysfunkce - definice, terapie, prevence

Zdroj:
http://www.lf2.cuni.cz/info2lf/ustavy/kar/otazky.htm

Personal tools