Otázky ke zkoušce z patologie na 2. LF

Z Medik.cz - portálu pro mediky

Obecná patologie

 1. Metodiky diagnostické patologie - všeobecný přehled.
 2. Historické osobnosti v patologii. Vývoj oboru v historii a současnosti.
 3. Smrt - definice a známky smrti. Kadaverózní pochody.
 4. Poškození buňky toxickými radikály, retence metabolitů a elektrolytů.
 5. Buněčná smrt: apoptóza versus nekróza.
 6. Nekróza: morfologie a příčiny.
 7. Gangréna.
 8. Atrofie: morfologie a příčiny.
 9. Poruchy sekrečního aparátu buňky (poruchy sekrece konstitucionální a regulované).
 10. Amyloid.
 11. Poruchy metabolismu tuků.
 12. Stavy spojené se zvýšenou deposicí glykogenu.
 13. Poruchy metabolismu vody a elektrolytů.
 14. Pigmenty autogenní.
 15. Přehled patologie poruch mitochondriálního respiračního řetězce (zakladní znalost: OXFOS, rozdílnost mt a genomické DNA, klinická patologie defektů OXFOS, znalost terminu heteroplasmie a tím tendenci k mosaikovitosti poruchy u mutací mtDNA; získané postnatální poruchy mtDNA).
 16. Přehled patologie peroxysomů (charakteristika základních defektů: poruchy biogenese a isolované enzymové defekty).
 17. Přehled patologie lysosomálního systému buňky: deposice železa (siderosomy), mědi (kuprosomy), lipopigmenty; všechny získané poruchy (přetížení lysososmálního systému), patologické aktivace lysosomálního systému; buněčná a klinická patologie geneticky podmíněných poruch.
 18. Přehled patologie systému melanocytů.
 19. Pigmenty hematogenní.
 20. Ikterus. Příčiny a morfologický obraz.
 21. Pneumokoniózy dýchacího traktu a další exogenní pigmentace.
 22. Patologické zvápenění.
 23. Konkrementy a krystaly.
 24. Celkové poruchy krevního oběhu: projevy oběhové nedostatečnosti.
 25. Příčiny oběhové insuficience ležící v srdci, v cévách a ve složení krve.
 26. Místní poruchy krevního oběhu: trombóza.
 27. Místní poruchy krevního oběhu: embolie.
 28. Místní poruchy krevního oběhu: hyperémie.
 29. Infarkt.
 30. Hemoragie z defektů destiček.
 31. Hemoragie: koagulopatie a vaskulopatie, DIC.
 32. Poruchy oběhu lymfy.
 33. Zánět: definice, hlavní morfologické změny a jejich příčiny.
 34. Mikroskopické projevy zánětu, zánětlivé elementy.
 35. Zánět exsudativní, serózní.
 36. Zánět exsudativní, povrchní nehnisavý a hnisavý.
 37. Zánět fibrinózní na sliznicích a kůži.
 38. Fibrinózní a fibrinoidní intersticiální zánět.
 39. Intersticiální nehnisavý zánět.
 40. Hnisavý intersticiální zánět.
 41. Zánět gangrenózní.
 42. Cesty generalizace hnisavého zánětu a jeho projevy.
 43. Zánět proliferativní.
 44. Specifický zánět: patogeneza tuberkuloidního granulomu, morfologické projevy TBC.
 45. Tuberkulóza: šíření v organismu.
 46. Syphilis získaná, vrozená.
 47. Lepra a infekční sklerom.
 48. Sarkoidóza.
 49. Granulomatózně hnisavé záněty.
 50. Regenerace a reparace.
 51. Hojení ran per primam a per secundam.
 52. Organizace hematomu a organizace trombu.
 53. Hojení kostní zlomeniny.
 54. Vhojování cizích těles, hojení nekrózy.
 55. Hypertrofie a hyperplazie, metaplazie a adaptace.
 56. Poruchy výživy (avitaminózy).
 57. Celkové poruchy růstu.
 58. Cysty.
 59. Definice nádoru, obecná morfologie a histologie.
 60. Fáze růstu nádorů a metastázování.
 61. Příčiny nádorů: změny na úrovni buňky, klonální růst.
 62. Příčiny nádorů: viry, záření, chemická kancerogeneze.
 63. Prekancerózy.
 64. Vrozená dispozice k nádorům, familiární syndromy s výskytem nádorových onemocnění.
 65. Nádory mezenchymové - přehled.
 66. Fibrom, myxom, chordom.
 67. Nodulární fasciitida a fibromatózy.
 68. Nádory tukové tkáně.
 69. Nádory kostí - osteogenní.
 70. Nádor kostí - chondrogenní.
 71. Nádory krevních a lymfatických cév.
 72. Leiomyom, leiomyosarkom, rabdomyom, rabdomyosarkom.
 73. Maligní lymfomy (non-Hodgkinské).
 74. Molekulární diagnostika lymfomů.
 75. Hodgkinův lymfom.
 76. Leukémie akutní - ALL.
 77. Leukémie akutní - AML.
 78. Myelodysplastická onemocnění.
 79. Leukémie chronické - CLL, CML.
 80. Myeloproliferativní onemocnění.
 81. Plazmocytom - mnohotný myelom a jeho varianty.
 82. Histiocytózy, zvl. histiocytóza z Langerhansových buněk.
 83. Epitelové nádory: rozdělení a hlavní znaky.
 84. Benigní epitelové nádory.
 85. Karcinomy z povrchového epitelu.
 86. Karcinomy ze žlazového epitelu.
 87. Nádory neuroektodermové z periferního nervového systému.
 88. Pigmentové névy.
 89. Melanom.
 90. Germinální nádory.
 91. Mezoteliom. Synoviální sarkom.
 92. Fyzikální příčiny nemocí.
 93. Patologie stafylokokových infekcí.
 94. Patologie streptokokových infekcí.
 95. Patologie infekcí způsobených Str. pneumoniae a klebsielami.
 96. Kolibacilární infekce.
 97. Neisseriové infekce.
 98. Salmonelózy, cholera, shigelózy.
 99. Patologie hemofilových infekcí.
 100. Tyfus, paratyfy.
 101. Pasteurelózy, brucelózy, korynebakteriální infekce.
 102. Patologie nespecifických spirochetóz a aktinomykózy.
 103. Mykózy.
 104. Onemocnění způsobená rickettsiemi a chlamydiemi.
 105. Onemocnění způsobená herpesviry.
 106. Onemocnění způsobená adenoviry, papoviry, myxoviry.
 107. Onemocnění způsobená arboviry, rabdoviry.
 108. Infekce HIV.
 109. Paraziti: onemocnění protozoární. Onemocnění vyvolaná červy a členovci. Přehled.
 110. Autoimunitní choroby.
 111. Patologie transplantace.
 112. Základy mikroskopie světelné.
 113. Základy mikroskopie elektronové.
 114. Odběr a příprava biologického materiálu, fixace.
 115. Zpracování biologického materiálu - cytologie, mražení, zalévání do parafínu.
 116. Základy barvicích metod v histologii.
 117. Obecná imunologie, reakce na antigen - protilátka.
 118. Primární protilátky, rozdělení a aplikace.
 119. Imunochemické barvicí metody, detekční systémy.
 120. Fluorescenční mikroskopie - fluorescenční mikroskop, konfokální mikroskop.
 121. Hybridizace in situ, typy sond a jejich využití.
 122. PCR diagnostika v patologii.
 123. Molekulární diagnostika pomocí mikročipů.

Speciální patologie

 1. Záněty perikardu, nezánětlivé změny perikardu.
 2. Záněty myokardu.
 3. Nebakteriální záněty v endokardu.
 4. Infekční endokarditis.
 5. Infarkt myokardu a jeho následky.
 6. Nádory srdce.
 7. Získané chlopenní vady srdeční.
 8. Změny tvaru a velikosti srdce.
 9. Kardiomyopatie.
 10. Ateroskleróza - patogeneze a morfologie.
 11. Ateroskleróza - orgánová manifestace.
 12. Vaskulitidy.
 13. Aneuryzmata cév.
 14. Trombóza žil a flebitis.
 15. Flebektázie.
 16. Anemie - klasifikace. Posthemoragické anemie.
 17. Hemolytická anemie.
 18. Metabolicky podmíněné anemie.
 19. Aplastická "anemie", dřeňový útlum.
 20. Cirkulační poruchy a záněty sleziny.
 21. Lymfadenitidy.
 22. Nádory lymfatických uzlin - přehled.
 23. Molekulární patologie maligních lymfomů.
 24. Záněty dýchacích cest.
 25. Bronchiektázie.
 26. Obstrukční choroby plicní, zvl. astma bronchiale.
 27. Obstrukční choroby plicní, zvl. emfyzém a chronická bronchitida.
 28. Atelektáza a kolaps plicní.
 29. Záněty plic povrchní.
 30. Záněty plic intersticiální, hnisavé.
 31. Záněty plic intersticiální, nehnisavé.
 32. Restrikční choroby plicní, zvl. ARDS, fibrózy plicní.
 33. Embolie a infarkt plic, edém plicní.
 34. Tuberkulóza plic dospělých.
 35. Tuberkulóza plic dětského věku.
 36. Nádory dýchacích cest.
 37. Nádory plic - přehled.
 38. Nádory plic -bronchogenni karcinom.
 39. Záněty na pleuře a změny obsahu pleurálního.
 40. Nádory pleury a perikardu.
 41. Nádory mediastina - přehled.
 42. Cysty a nádory dutiny ústní.
 43. Zubní kaz a jeho komplikace.
 44. Cysty a nádory zubů.
 45. Záněty a nádory slinných žláz.
 46. Záněty a nádory tonzil.
 47. Patologie jícnu: záněty, nádory, divertikly.
 48. Peptický vřed žaludku a duodena.
 49. Záněty žaludku.
 50. Nádory žaludku.
 51. Záněty střeva ve vztahu k enterotoxickým a enteropatogenním mikroorganismům.
 52. Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, specifické záněty střev.
 53. Appendicitida.
 54. Malabsorpční syndrom.
 55. Získané změny průsvitu a polohy střeva.
 56. Střevní polypy.
 57. Střevní adenomy.
 58. Karcinom tlustého střeva.
 59. Molekulární patologie familiárních a sporadických karcinomů tlustého střeva.
 60. Maligní lymfomy žaludku a střev.
 61. Záněty peritonea a patologický obsah dutiny břišní.
 62. Ileus střevní, jeho příčiny a následky.
 63. Hernie.
 64. Hepatodystrofie, toxické hepatopatie.
 65. Nehnisavé záněty jater - akutní hepatitida.
 66. Nehnisavé záněty jater - chronické hepatitidy.
 67. Poškození jater při abusu etanolu.
 68. Hnisavé záněty jater.
 69. Jaterní cirhózy.
 70. Nádory jater.
 71. Cholelitiáza a záněty žlučových cest.
 72. Nádory žlučových cest.
 73. Hemoragická nekróza pankreatu, záněty pankreatu.
 74. Nádory pankreatu včetně nesidiomu.
 75. Cirkulační poruchy ledvin.
 76. Akutní ischemická a toxická nekróza tubulů.
 77. Choroby glomerulů, klasifikace, mechanismy poškozeni glomerulů.
 78. Primární glomerulopatie a akutně probíhající glomerulonefritidy.
 79. Primární glomerulopatie a glomerulonefritidy s nefrotickým syndromem.
 80. Glomerulonefritidy při systémových chorobách.
 81. Glomerulární změny při vaskulárních a metabolických chorobách.
 82. Hereditární glomerulopatie, (?), svráštělé ledviny konečného stadia.
 83. Infekční tubulointersticiální nefritidy (TIN).
 84. Toxické, imunitní a metabolické tubulointersticiální nefropatie.
 85. Selhání ledvin.
 86. Hydronefróza.
 87. Záněty močových cest.
 88. Tuberkulóza močového ústrojí a mužského genitálu.
 89. Nádory ledvin.
 90. Nádory močových cest.
 91. Urolitiáza a její následky.
 92. Hyperplázie prostaty, zánět prostaty.
 93. Nádory prostaty.
 94. Záněty a nádory varlete.
 95. Nádory ovaria "z povrchového epitelu".
 96. Nádory ovaria ze specifického mezodermu.
 97. Nádory ovaria germinální.
 98. Záněty ovaria a vejcovodů.
 99. Záněty dělohy.
 100. Nádory dělohy.
 101. Záněty a nádory vagíny a vulvy.
 102. Mimoděložní těhotenství.
 103. Hormonální změny endometria.
 104. Patologické těhotenství (poruchy placenty, pupečníku a obalů plodu).
 105. Komplikace těhotenství a porodu u matky.
 106. Nenádorové afekce prsu.
 107. Nádory mléčné žlázy.
 108. Zvýšení nitrolebního tlaku, edém mozku.
 109. Poranění mozku a míchy.
 110. Intrakraniální krvácení.
 111. Cévní patologie v mozku: ateroskleróza, cévní malformace a aneurysmata.
 112. Ischemie mozku globální a ložisková.
 113. Hydrocefalus.
 114. Alzheimerova choroba, Pickova choroba.
 115. Degenerativní onemocnění postihující převážně extrapyramidový systém (Parkinsonova choroba, parkinsonismus, Huntingtonova choroba).
 116. Degenerativní onemocnění motoneuronů a spinocerebelární degenerace (amyotrofická laterální skleróza, spinální muskulární atrofie, Friedreichova ataxie).
 117. Nutriční a metabolické encefalopatie, zejména Wilsonova choroba a poškození mozku při alkoholismu.
 118. Spongioformni encefalopatie - problematika prionóz.
 119. Demyelinizační onemocnění nervového systému.
 120. Virové encefalitidy.
 121. Nespecifické záněty mozkových plen.
 122. Specifické záněty mozkových plen a mozku - tbc, neurosyfilis.
 123. Nádory CNS - výskyt, etiologie, biologické chování, přehled histogeneze.
 124. Nádory CNS převážně dětského věku.
 125. Nádory CNS převážně dospělých.
 126. Neurokutánní syndromy (fakomatózy).
 127. Nenádorové expanzivní procesy nitrolební.
 128. Nekrosy kostí, atrofie kostí.
 129. Metabolické změny kostní: rachitis a osteomalacie, Moellerova-Barlowova choroba.
 130. Metabolické změny kostní: fibrózní osteodystrofie, renální osteopatie.
 131. Osteomyelitis.
 132. Tuberkulóza kostí a kloubů.
 133. Ostitis deformans Paget.
 134. Progresivní polyartritis a ankylózující spondylitis.
 135. Benigní nádory kostí.
 136. Maligní nádory kostí.
 137. Dystrofie kloubní - arthrosis deformans.
 138. Poranění kloubů a diskopatie.
 139. Deformity páteře.
 140. Záněty kloubů.
 141. Nádory měkkých tkání v přehledu.
 142. Onemocnění kosterního svalu - přehled.
 143. Onemocnění periferního nervu - přehled.
 144. Nádory hypofýzy.
 145. Hypofyzární syndromy.
 146. Hyperplazie a nádory nadledvin.
 147. Regresivní změny a záněty nadledvin.
 148. Nadledvinové korové syndromy.
 149. Thyreoiditis.
 150. Hyperplázie štítné žlázy.
 151. Nádory štítné žlázy.
 152. Molekulární patologie nádorů štítné žlázy.
 153. Thyreoideální syndromy.
 154. Diabetes mellitus - rozdělení, vývoj, komplikace.
 155. Diabetes mellitus I. typu.
 156. Diabetes mellitus II. typu.
 157. Patologie příštitných tělísek.
 158. Patologie periferního endokrinního systému.
 159. Nesidiomy.
 160. Nekróza a atrofie kůže.
 161. Kožní záněty - puchýřnaté dermatitidy.
 162. Kožní záněty se změnami vaziva.
 163. Kožní záněty hnisavé.
 164. Epitelové nádory kůže.
 165. Mezenchymové nádory kůže.
 166. Záněty středouší.
 167. Poranění plodu za porodu.
 168. Poruchy postnatální adaptace novorozence (časný a pozdní asfyktický syndrom).
 169. Příčiny perinatální úmrtnosti.
 170. Poškození CNS za porodu a jeho následky.
 171. Cystická fibróza.
 172. Nádory dětského věku, přehled, nejčastější typy zhoubných nádorů u dětí.
 173. Nádory dětského věku z pohledu imunofenotypizace a molekulární diagnostiky.
 174. Patogeneze malformací.
 175. Poruchy vývoje srdečních přepážek a chlopní. Transpozice velkých cév.
 176. Malformace aorty. Persistence ductus arteriosus.
 177. Vrozené malformace obličeje. Vrozené malformace dýchacího ústrojí.
 178. Vrozené malformace jícnu, žaludku a střeva. Vrozené hernie, včetně vrozených rozštěpů stěny břišní.
 179. Vrozené malformace jater, žlučových cest a pankreatu.
 180. Achalázie.
 181. Vrozené malformace ledvin a močových cest.
 182. Cystózy ledvin.
 183. Vrozené malformace mužského genitálu a ženského genitálu. Poruchy rozlišení pohlaví.
 184. Poruchy neurogeneze - zejména rozštěpové vady lebky a páteře, kortikální dysplazie.
 185. Dysplázie kostní.
 186. Vrozené malformace obratlů a kloubů, zvl. vrozená luxace kyčelního kloubu. Vrozené malformace končetin. Amniální srůsty.
Personal tools