Předměty podle ročníků

Z Medik.cz - portálu pro mediky

Zde naleznete přehled jednotlivých předmětů tak, jak se učí na jednotlivých pražských lékařských fakultách, uspořádané podle ročníků. Zatím poněkud neúplný... Některé předměty můžete v této tabulce nalézt vícekrát, protože jejich výuka probíhá přes více ročníků. Například výuka lékařské mikrobiologie je na 2. LF zahájena v letním semestru druhého ročníku a pokračuje v zimním semestru ročníku třetího. Pokud vás zajímá, jaké zkoušky musíte v kterém ročníku absolvovat, podívejte se do této tabulky.

Stále se hledá někdo, kdo by doplňoval podobné informace i k dalším fakultám, já mám přeci jenom nejblíž ke 2. LF. :-) Pokud by byl zájem i z jiných fakult, než těch pražských, můžeme tabulku také doplnit...

1. LF2. LF3. LF
1. ročník
 • Anatomie
 • Lékařská chemie
 • Histologie
 • Tělesná výchova
 • Zimní sportovní kurz
 • Letní sportovní kurz
 • modul IA
 • modul IB
  • Biologie a genetika
 • modul IC
  • Biofyzika
  • Lékařská informatika
  • Radiologie
  • Nukleární medicína
 • modul ID
  • První pomoc
  • Ošetřovatelství
  • Základy humanitních věd
2. ročník
 • Anatomie
 •  ?
3. ročník
 •  ?
 •  ?
4. ročník
 •  ?
 •  ?
5. ročník
 •  ?
 •  ?
6. ročník
 •  ?
Personal tools