Přehled patologie peroxysomů

Z Medik.cz - portálu pro mediky

Obsah

Peroxysomy

 • cytoplazmatické organely - jednoduchá mem., homogenní matrix, markerový enzym - kataláza
 • postupný transport proteinů vede ke zvětšování organely a pak k dělení
 • degradovány v lysosomech
 • funkce:
  • degradativní
   • oxidace substrátů účinkem molekulár. O2 s tvorbou H2O2, degradovaného katalázou
   • beta-oxidace mastných kyselin s dlouhým řetězcem, větvených mastných kys. a prostaglandinů
  • syntetické
   • syntéza prostaglandinů, cholesterolu, žlučových kys., glukoneogeneze, transaminace


Izolované enzymové defekty

 • monodeficity - podstatou je mutace v genu samotného enzymového proteinu asociovaného s jednou enzymovou funkcí
 • asi 20 izolovaných enzym. defektů
 • poruchy peroxysmální beta-oxidace, porucha v biosyntéze žlučových kyselin...


Mnohočetné peroxysmální defekty

 • poruchy biogeneze (= synteza a transport enzymových a strukturálních proteinů do peroxysomů spojené s jeho následným dělením)
  • zcela chybí peroxysomy nebo počet silně redukován nebo přítomny strukturálně atypické varianty
   • důsledkem je neefektivní transport normálních peroxysmálních proteinů - špatně cílené proteiny se kumulují v cytosolu, kde jsou odbourávány cytosolovými proteasami
  • deficit transportního proteinu
  • deficit membránových strukturálních proteinů a transportérů
 • Zellwegerův syn. - hepato-cerebro-renální
 • Neonatální aleukodystrofie


Následky peroxysmálního deficitu

 • deficit konečných produktů syntetických procesů (syntéze cholesterolu, plasmalogenů, žluč. kys.)
 • toxicita intermediárních produktů (mohou přecházet do cytosolu a extracel. tek.)
 • kumulace nemetabolizovaných velmi dlouhých mastných kyselin (toxický vliv modifikací buněč. mem.)
  • nestabilita myelinu s demyelinizací (leukodystrofie)
  • porucha migrace neuronů ve fetálním období (heterotopie neuronů, mikrogyrie, pachygyrie)
  • atrofie bb. kory nadledvin
Personal tools