Přehled základních aminokyselin

Z Medik.cz - portálu pro mediky

Legenda: První sloupec obsahuje český název aminokysliny, ve druhém je mezinárodně používaná zkratka, ve třetím relativní molekulová hmotnost, ve čtvrtém pak chemická struktura a poslední je vyhražen pro poznámky.

Nepolární (hydrofobní)
Glycin Gly G 75 Image:gly.gif
Alanin Ala A 89 Image:ala.gif
Valin Val V 117 Image:val.gif Esenciální.
Leucin Leu L 131 Image:leu.gif Esenciální.
Isoleucin Ile I 131 Image:ile.gif Esenciální.
Prolin Pro P 115 Image:pro.gif Iminokyselina.
Methionin Met M 149 Image:met.gif Esenciální.
Fenylalanin Phe F 165 Image:phe.gif Esenciální.
Tryptofan Trp W 204 Image:trp.gif Esenciální.Derivát indolu.
Polární (hydrofilní)
Serin Ser S 105 Image:ser.gif
Threonin Thr T 119 Image:thr.gif Esenciální.
Cystein Cys C 121 Image:cys.gif Může se stabilizovat disulfidickými můstky v cystin.
Tyrosin Tyr Y 181 Image:tyr.gif
Asparagin Asn N 132 Image:asn.gif
Glutamin Gln Q 146 Image:gln.gif
Kyselé
Asparagová kyselina Asp D 133 Image:asp.gif
Glutamová kyselina Glu E 147 Image:glu.gif
Bazické
Lysin Lys K 146 Image:lys.gif Esenciální.
Arginin Arg R 174 Image:arg.gif Semiesenciální.
Histidin His H 155 Image:his.gif Esenciální (pro děti). Derivát imidazolu.
Personal tools