Přijímací řízení na 1. lékařskou fakultu UK v Praze

Z Medik.cz - portálu pro mediky

Přijímací řízení je jednokolové, skládá se ze tří testů (biologie, chemie, fyzika). Pro všechny okruhy existují modelové otázky vydávané přímo fakultou, ke každému okruhu jich je asi 1300. Můžete si je buď osobně zakoupit na děkanátu 1. LF (za 400 Kč), nebo si je objednat (http://www.lf1.cuni.cz/article.asp?nLanguageID=1&nArticleID=278) a nechat poslat například na dobírku (za 500 Kč po ČR, za 690 na Slovensko).

Časově zabere psaní testů témeř celý den - "táhne" se od ranní prezentace v 8.00 prezentace až do pozdních odpoledních hodin (17.00). Tato rozvleklost je způsobena jednak přestávkami mezi testy, jednak nutností opakované prezentace před každým dílčím testem (biologie, chemie, fyzika) a v neposlední řadě také rozsahem testů (každý test má 100 otázek). Malou zajímavostí ve způsobu psaní testů je, ža na první okruh otázek (chemie) máte 2,5 hodiny, na druhý (fyzika) už jen 2 hodiny a na poslední třetí (biologie) dokonce už jen 1,5 hodiny. Ty tři jen v předchozí větě berte s rezervou - každý okruh se dá stihnout i za polovinu daného času. Tedy pokud víte, co vás čeká - například z oněch modelových otázek. Ti, kteří připravovali test pravděpodobně mysleli na to, že budete potřebovat nějaký čas navíc na výpočty. Pro představu - pokud narazíte na otázku, jakou rychlostí dopadne na zem předmět hozený s určité výšky a možnosti budou a) 8 m/s, b) 40 m/s, c) 80 m/s a d) 160 m/s, tak pokud jste na něco takového narazili v modelových otázkách, řeknete si "ha" a v hlavě se vám rozsvítí. Pokud ne - budete muset daný příklad aspoň z hruba vypočítat. A celkový čas na testy tak vychází z toho, jak dlouho byste na testy potřebovali, pokud jste modelové otázky nikdy neviděli.

A dejte si pozor na biologii - v testech se vyskytuje i relativně dost (asi 10) otázek týkajících se systematiky rostlin a živočichů (pokud přijímací zkoušku vykonáte úspěšně, tak už tuto "populární" část středoškolské biologie - tzv. "kytičky a zvířátka" vidítě pravděpodobně naposledy v životě).

Za každou spávně zodpovězenou otázku dostanete 1 bod. Celkově je tedy možné získat 300 (3×100) bodů. Pro zajímavost k přijetí v roce 2007 stačilo 210 bodů.

A na závěr jedna "vitální" rada pro budoucí uchazeče: Vybavte se na zkoušky dostatečnými zásobami jídla a tekutin. Případně si na prostoje mezi jednotlivými testy můžete vzít i nějakou knihu. :-) Tyhle testy jsou skutečným martyriem, ale víc kvůli strávenému času, než vlastní obtížnosti.


"Novinky" z roku 2009

Co se týče modelových otázek, opravdu doporučuji si je pořídit, zvláště pokud se chcete dostat přímo na tuto školu. Sice v testu nejsou přesné otázky jako v brožurkách, ale zadání testů z nich vychází. Bohužel nikde není zaručeno, že správné odpovědi v modelovkách jsou opravdu správné a několikrát jsem v nich našel chyby!!

Nevím jak to bylo v předešlých letech, ale v roce 2009 se psal ještě test všeobecných studijních předpokladů (modelovky na tento test se nevydávají!). Časově to vypadalo asi tak, že na fyziku a chemii byly 2 hodiny, na biologii 1,5 hodiny a na VSP jen půl hodiny s tím, že mezi testy byly půl hodinové pauzy, takže ústav jsme opouštěli opět po 17. hodině!

Co se týče vědomostní část, vše důležité je napsáno výše. Jen doplním, že času je dost i když jste modelovky neviděli. Já si stihl všechno ještě jednou spočítat a překontrolovat. Možná to bylo taky tím, že z každého předmětu bylo jen 80 otázek.

Test všeobecných studijních předpokladů mi opravdu připadal trošku jako test IQ. Skládal se ze 60ti otázek rozdělených na několik částí. První byla zaškrtnutí slov, které charakterizují určitou věc. Jeden příklad za všechny: Kůň má vždy: A)stáj B)podkovy C)sedlo D)kopyta E)stín Do teď nevím správné odopvědi :) protože v tomto celém testu platí multiple choise... Druhá a třetí část jsou jednoduché, doplňujete synonyma a antonyma k obyčejným slovům (pozor objevilo se tam i synonymum ke slovu "letální", ale předpokládách, že když jdete na medicínu tak význam znáte :)) Dále bylo cvičení na princinu číselné řady, ale s tvary. Něco jako když se malý, vybarvený trojúhelníček změní ve velké, bílé kolečko v co se změní malý, vybarvený čtvereček :) trochu to přeháním (ve skutečnosti jsou vedle sebe ty tvary tři!!) no moc rady jsem si s tím nevěděl... Potom přišly jednoduché příklady (sčítání, násobení, dělení, závorky,...) ovšem místo čísel máte opět tvary. (př. kolečko krát kolečko rovná se obdélníček, kolečko - čemu se rovná kolečko?; překlad 6x6=36 - kolečko symbolizuje číslo 6) Následovalo cvičení kde byla 4 slova a vy jste měli rozhodnout jestli z nich vyberete takovou TROJICI kde platí, že dvě slova z té trojice jsou podřadná k onomu třetímu (než jsem přišel na to, že stačí trojice tak jsem špatně vybarvil 3 odpovědi, tak pozor na zadaní!!) (př. kladivo - nářadí - pumpa - šroubovák; ta trojice je "kladivo", "šroubovák" a nadřazené jim je "nářadí") Poslední a nevětší částí byly klasické číselné řady... máte za sebou několik čísel a máte přijít na to, podle jakého principu se mění. Zajímavý byl způsob zapsání odpovědi, měli byste totiž vyzkoumat dvě čísla, ty sečíst a jednotlivé číslice součtu vybarvit v archu. (př. 4 6 8 10 ? ? - doplníme čísla 12 a 14, která sečteme = 26 a vybarvíme bublinky kterým náleží čísla 2 a 6)

Velkou nevýhodou a zřejmě i záměrem je časový pres! Na test (60 otázek) je pouze 30 minut. Proto není čas na dlouhé přemýšlení, jde o to vyplnit co nejvíce správných odpovědí!

Jinak odpovědi se vyplňují černou fixou na zvláštní formulář, který je zpracován optickým počítačem. Vybarvíte vždy bublinku, která představuje vaši odpověď. Problém je, že pokud se splete musíte si zažádat o nový formulář, což si v případě VSP rozmyslete, protože časová ztráta by byla asi velká...

Personal tools