Přijímací řízení na Lékařskou fakultu UK v Hradci Králové

Z Medik.cz - portálu pro mediky

Přijímací řízení je jednokolové. Je tvořeno testy z biologie, chemie, fyziky a somatologie, což je takové menší specifikum. (De facto je ale test ze somatologie na jiných fakultách součástí testu z normální biologie.) Z každého okruhu můžete získat maximálně 2 150 bodů (zde se s počtem bodů opravdu "nešetří"). To spolu s maximálně 1 500 body za bonifikaci (umístění v olympiádách, SOČ, státnice/certifikát z jazyků) dává dohromady rovných 10 000. Ač se může zdát, že za správně zodpovězenou otázku například ze somatologie a chemie je stejný počet bodů, není tomu tak. Maximum bodů za somatologii je 45, za chemii 60, za fyziku 45 a za biologii 60. Body, které dostanete, se násobí podle pravidla 100/(maximum bodů za příslušnou část) krát 21,25. Touto operací se konečně dostaneme k číslu 2 150 za část. Co z toho vyplývá? Pokud například uděláte jednu chybu v biologii a jednu chybu v somatologii, přijde vás dráž ta chyba ze somatologie. (Dostanete méně bodů.)

Co se týče testů z fyziky a chemie, jsou řešeny převážně formou příkladů. Občas ne zrovna nejlehčích. To platí zejména o testu z fyziky, kde si s dosazováním do základních vzorečků opravdu nevystačíte. Obtížnost tohoto testu je v porovnání s testy z fyziky na jiných lékařských fakultách opravdu vysoká. (To říká člověk, který z fyziky maturoval.) Útěchou pro uchazeče zůstává, že tento test (fyzika) zvládá dokonale jen malá část uchazečů, a tak se chleba láme jinde.

Co se dozvíte příští den po dopsání testu na tuto fakultu? Zde je ukázka.

Sandman

Personal tools