Přijímací řízení na Lékařskou fakultu UK v Plzni

Z Medik.cz - portálu pro mediky


Přijímací zkoušky na medicínu v Plzni jsou vcelku v pohodě. Fakulta vydává 3 malé knížky s tématickým okruhem otázek. Knížečky doporučuji koupit - dají se buď sehnat přímo v knihkupectví v Plzni (knihkupectví Šesták, Klatovská 8, Plzeň; tel. 377 321 628), nebo si je odtud můžete nechat poslat poštou. V příjímacím testu nejsou otázky formou "multiple choice" - to znamená že správně je vždy pouze jedna odpověď - což je vcelku příjemný fakt. Ale pozor! Otázky nevycházejí přímo z modelových otázek - což znamená že se nestačí nabiflovat zpaměti odpovědi jako na 1. LF.

Test má po 50 otázkách z biologie,fyziky a chemie, každá správná odpověď je hodnocena jedním bodem a body se pak sčítají. Chemie je obecně studenty považována za nejtěžší část zkoušky, ale myslím že pokud jste z ní slušně odmaturovali, nebude vám dělat problémy. Na přijetí většinou stačí dosáhnout v součtu okolo 90 bodů. Času na testy je dostatek - možná až zbytečně moc. Odpovědi se zapisují speciální tužkou na zvláštní arch tak, aby je pak mohl kontrolovat počítač.

Řekl bych že otázky u příjímaček jsou přiměřeně těžké a odpovídají gymnaziálnímu učivu (až na asi 5 otázek z biologie - které není možné zodpovědět bez znalosti embryologie - ale 5 bodů vás nevytrhne). Studentů se každý rok hlásí kolem 1200, přijato je na všeobecné lékařství asi 230, na stomatologii asi 50, takže počet lidí v kruhu je kolem 20 - což je tak přiměřený počet (poznámka od MaTa: podle zkušenosti z 2. LF - je to až moc, ale časem se to protřídí :-). Na fakultě také studuje větší počet studentů v angličtině (poznámka od MaTa: asi proto, že je to v Plzni pro ně nejlevnější :-) - naštěstí to nejsou Arabové, ale většinou Řekové, Portugalci a Angličané (poznámka od MaTa: kupodivu na 2. LF je taky asi nejvíc Řeků, asi v Řecku nemají dost lékařských fakult). Potkáváte je téměř pořád takže je to skvělá šance jak si procvičit angličtinu - jejíž výuka není příliš valná (ale jak jsem slyšel tak to bohužel na žádné medicíně). Jestli budete mít nějaké otázky ke studiu na škole nebo ke přijímačkám, klidně napište na email dhamian@centrum.cz (mailto:dhamian@centrum.cz).

Personal tools