Patologie transplantace

Z Medik.cz - portálu pro mediky

 • graft (štěp) je vystaven v těle hostitele útoku jeho imunitního systému
 • rychlost rejekce závisí na:
  • preformovaných protilátkách v těle hostitele - transfúze, porody, dřívější transplantece
  • shoda v HLA systému (hlavně HLA 2)
  • kvalitě imunitního systému hostitele - nutná imunosuprese (cyklosporin A tlumí produkci protilátek, IL-2 buněčnou imunitu, kortikoidy...)
 • účast - CD4+, CD8+, T-lymfocyty, protilátky

Rejekce

 • hyperakutní - transplantační nehoda
  • pacient má preformované protilátky proti endoteliím graftu - vznik trombů v mikrocirkulaci - ischémie, nekrózy graftu (bílý graft)
  • patrné již při operaci
 • akutní
  • buněčná - v intersticiu se usadí senzibilizované leukocyty - destrukce transplantátu
  • protilátková - fibrinové tromby v cévách
   • časná
   • pozdní - ischemické škody
 • chronická - cévní charakter
 • po rejekci je graft afunkční - graftektomie


Graft versus host disease (GvHD)

 • transplantát rozvíjí reakci vůči hostiteli (př. kostní dřeň)
Personal tools