Pneumothorax

Z Medik.cz - portálu pro mediky

Obsah

Definice

Přítomnost vzduchu v pleurálním prostoru.

Mechanizmus

Při pneumotoraxu se uvolní mechanická vazba mezi stěnou hrudníku a plícemi → plíce kolabuje (kvůli tendenci plic ke smršťování) a hrudník svůj objem zvětší (kvůli tendenci hrudníku zaujmout větší objem).

Klasifikace

 • dle rozsahu kolapsu plic
  • částečný (kolaps části plíce)
  • úplný (druhá plíce stačí zajistit dostatečné okysličení krve)
 • dle mechanismu vzniku
  • zevní (porušení hrudní stěny)
  • vnitřní (porušení plicního parenchymu)
 • dle komunikace s atmosférou
  • otevřený (první pomoc - uzavření komunikace)
  • uzavřený (při malém množství vzduchu se sám vstřebá)
  • ventilový - nasávání vzduchu při vdechu, (při výdechu není vypuzován) → tlak v pleurálním prostoru dosahuje až pozitivních hodnot → přetlačování mediastina na zdravou stranu, útlak nepostižené plíce, stlačení dutých žil → pokles žilního návratu → pokles srdečního výdeje
 • pneumotorax terapeutický – při TBC (imobilizace plíce)

Zdroj

Marcela Bergmanová, referát v rámci předmětu Patologická fyziologie v akademickém roce 2001/2002

Personal tools