Pojmy z genetiky

Z Medik.cz - portálu pro mediky

Chimérismus

Dvě nebo více buněčných linií v jednom organismu, které ovšem pochází z více původních jedinců.


Mozaicismus

Dvě nebo více buněčných linií (tzn. s odlišným genotypem) v jednom organismu. Všechny buněčné linie ale pochází z původně jedné zygoty.

  • somatický mozaicismus - díky mutaci v somatické buňce → nepřenáší se na potomky
  • germinální mozaicismus - mutace v germinální buněčné linii. může se přenášet na potomstvo

Pseudogen

Sekvence nukleotidů, která je podobná běžným genům, ale která nemá žádný finální produkt. Může vzniknout jedním ze tří způsobů:

  • reverzní transkripce - resp. retrotranspozice - náhodné přepsání již zprocesované RNA zpět do DNA
  • duplikace genu, inaktivující mutace v jedné z jeho kopií a následná fixace (může dávat selekční výhodu); duplikace také nemusí být kompletní a genu pak třeba chybí promotor
  • inaktivující mutace genu, která se později díky selekci nebo genetickému driftu rozšíří a zcela vytlačí původní funkční gen
Personal tools