Poranění hlavy

Z Medik.cz - portálu pro mediky

Obsah

zlomeniny

 • nejčastěji mandibula, kostní kůstky, úhel, pod špičáky
 • Le Fort I -> nad kořeny horních ke křídlovým výběžkům, porušeny boční stěny nosu a septum
 • Le Fort II -> nosní kůstky, frontální výběžky maxily, ke křídlovým výběžkům
 • Le Fort III -> odtržení celé střední etáže do baze
 • poranění oka -> oděrky, výrony ve víčku, eroze rohovky, výron do sklivce
 • klenba -> oblomeniny (tupé násilí o malé ploše), fisury, tříštivé při velké intenzitě
 • krevní podlitiny, oděrky, tržně zhmožděné rány, horší dg ve vlasaté části

krvácení

 • epidural -> klinicky významný min. 25 ml krve, příznaky do 24 hodin po úrazu
 • subdural -> akcelerační/decelerační poranění
  • akutní do 3 dnů
  • subakutní do 3 dny-3 týdny
   • chronický po 3 týdnech - ohraničuje se blankou granulační tkáně, po zástavě krvácení nasává tekutinu -> subdurální hydrom
 • subarachnoideální -> spojen s kontuzí mozku

primární mozkové poranění

 • pohmoždění -> traumatická strukturní změna nervové tkáně, krvácení do tkáně a destrukce, makro kortikální petechie, par coup/par contre-coup
 • difuzní axonální poranění -> prudká akcelerace/decelerace déle působící, méně závažné komoce, těžší dysrupce axonů (corpus callosum, capsula interna), diagnostikují se axonální retrakční sféroidy, neuron specifická enoláza

sekundární mozkové poranění

 • komplikace iniciálního poškození, ovlivnitelné léčbou
  • extrakraniální faktory -> hypoxie, hypotenze, infekce
  • intrakraniální -> hematomy, edém, poranění mozkových tepen, hyperémie
Personal tools