Poruchy hlasu a řeči a jejich náprava

Z Medik.cz - portálu pro mediky

Obsah

poruchy hlasu

hlasivkové dyskineze

 • hyperkinetická dysfonie -> nadměrná kontrakce fonačního svalstva, tvrdé nasazení hlasu, snadno unavitelný hlas
 • hypokinetická -> místní nebo celkové slabost, metabolické poruchy
 • hysterická obrna hlasivek -> častěji u žen, afonie při uchování zvučnosti reflexní zvukové činnosti (kašel, pláč, smích)

mutační poruchy hlasu

 • u kluků, o jednu oktávu, fyziologické, výjimečně endokrinní, opoždění mutace

hormonální poruchy

 • u žen při podávání androgenů a testosteronu

profesionální poruchy

 • organické poškození (plyny, výpary), hlasové přetížení (práce v nadměrném hluku, zpěváci)

poruchy řeči

 • opožděný vývoj -> v poruchách sluchu
 • poruchy výslovnosti
  • funkční -> patlavost (dyslalie), šišlavost (sigmatismus), ráčkování (rotacismus)
  • organické -> huhňavost (rhinolalia, otevřená aperta, uzavřená clausa)
 • neurodynamické
  • koktavost (balbuties) -> strach před určitými hláskami, slovy, terapie anxiolytiky, myorelaxancii, psychoterapie
  • breptavost (tumultus sermonis) -> tempo řeči, zbrklá, polykání koncovek
 • dysartrie -> porucha výslovnosti při postižení CNS, kortikální, z bazálních ganglií a mozečku
Personal tools