Postranní smíšený systém

Z Medik.cz - portálu pro mediky

  • postranní smíšený systém se skládá z n. glossopharyngeus, n. vagus, n. accesorius
  • viscerosenzitivita, somatosenzitivita, visceromotorika (parasymp.), somatomotorika
  • výstpu z lat. strany medulla oblongata
  • ncl. ambiguus - motor. jádro n. IX a n. X; v mozkovém kmeni, pod lat. částí kaud. špičky fossa rhomboidea; axony vystupují lat. od olivy jako fila radicularia, z nich pak kraniokaudálně n. IX, n. X a radix cranialis n. XI (tyto vlákna se po výstupu z lebky vrací do n. X); fce: motorika svalů patrových oblouků, hltanu, hrtanu a jícnu
  • ncl. dorsalis nervi vagi - parasymp. pro n. IX a n. X; horní část - ncl. salivatorius inferior - vlákna pro n. IX, ty se v ganglion oticum přepojí a jdou do gl. parotis; zbytek jádra - parasymp. pro n. vagus
  • ncl. solitarius - spol. viscerosenzitivní jádro n. VII, n. IX a n. X; lat. od ncl. dorsalis nervi vagi, protáhlý tvar, zasahuje až do krční míchy; senz. z laryngu, faryngu, trávicí trubice, baroreceptorů a chemoreceptorů; chuťová vlákna - do horní části ncl. gustatorius (horní část ncl. solitarius)
  • ncl. spinalis nervi trigemini - somatosenz. - kůže boltce, sliznice zadní třetiny jazyka, patrové mandle, měkké patro
  • všechny senz. vlákna - přes ganglion superius et inferius nervi glossopharyngei a ganglion superius et inferius nervi vagi
  • n. accesorius - pouze motorická vlákna
Personal tools