Právní aspekty opilosti a toxikomanie

Z Medik.cz - portálu pro mediky

  • §201 – ten, kdo vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí, páchá trestný čin
    • za podmínky že byl za takový čin v posledních dvou letech odsouzen/postižen, zvlášť nebezpečné při povolání (řidič MHD), způsobí-li ublížení na zdraví nebo větší škodu na majetku
    • hladina alkoholu v krvi 1g/kg
  • trestný čin opilství -> ten kdo se požitím návykové látky přivede do stavu nepříčetnosti, v němž se odpustí jednání, kteří má jinak znaky trestního činu
  • odmítnutí odběru je přestupek
  • zákaz požívání na pracovištích, v pracovní době
Personal tools