Ptóza víček

Z Medik.cz - portálu pro mediky

 • pokles horního víčka
 • vrozená/získaná; jednostranná/oboustranná
 • podrobně vyšetřit!
  • postavení hlavy (záklon), vrásky na čele, kůže, řasy, sliznice
  • změny v souvislosti se žvýkacími pohyby
  • eventuálně fotodokumentace všech pohledových směrů
  • sledování počas dne (myasthenia gravis)
  • aplikace adrenalinu (porucha sympatické inervace)
 • kongenitální - hypoplazie až aplazie m. levator palpebrae sup., resp. aplazie jader okohybných nervů, resp. porucha inervace n. oculomotorius
  • většinou oboustranná
  • užší štěrbina; chybí orbitopalpebrální rýha => hladký vzhled
  • při pohledu nahoru víčko nesleduje bulbus
  • při pohledu dolů zůstává výše než druhostranné víčko
  • stahem m. frontalis svraštělé čelo nad postiženým okem
  • Rx: operace načasována podle závažnosti
  • ukázky kongenitální ptózy (http://www.redatlas.org/fr_index.htm?/RAPages/D/D050.htm) z RedAtlas.org (http://www.redatlas.org/)
 • získaná
  • při pohledu dolů zůstává postavení víček stejné
  • myogenní – svalové dystrofie, myasthenia gravis, progresivní zevní oftalmoplegie
   • u myasthenie se stav počas dne zhoršuje
   • Rx: farmakologicky!
  • neurogenní – následkem porušení inervace (ruptura intrakraniálního aneuryzmatu, traumata, polyneuropatie, intrakraniální záněty, toxické poškození)
   • úplná ptóza, +- štěrbina uzavřena, bulbus stočený zevně a dolů
   • ukázka traumatické ptózy (http://www.redatlas.org/fr_index.htm?/RAPages/D/D095.htm) z RedAtlas.org (http://www.redatlas.org/)
  • aponeurotická – oslabení aponeurózy, normální funkce m. levator palpebrae sup.
  • involuční (senilní) – degenerativní onemocnění aponeurózy, porucha tonu levátoru i Müllerova svalu
   • s věkem potencuje ptózu enoftalmus (úbytek retrobulbárního tuku)
  • pooperační – po aplikaci retrobulbární injekce (katarakta, glaukom, amoce)
   • dehiscence/disinzerce aponeurózy
  • mechanická – jizvy, nádory, větší hmotnost víčka (hematom, edém, blefarochaláza)
 • pseudoptóza – asymetrie obličeje, epikantus, enoftalmus, blefarochaláza
 • chirurgická Rx:
  • levátor funkční => lze jej zkrátit (plikace, resekce)
  • levátor nefunkční => lze zavěsit víčko stehy, fascií na m. frontalis
Personal tools