Sekretorická otitida

Z Medik.cz - portálu pro mediky

 • = klihového ucha, seromukotympanon, 3-6 let
 • plnost v uchu, tlak, nedoslýchavost, šelest, chybí otalgie
 • tubární dysfunkce, podtlak ve středouší, hojný vazký sekret (aralská guma)
 • dg: otoskopie
  • retrahovaný bubínek
  • audiometrie – převodní nedoslýchavost 40 dB
  • tympanometrie – B křivka (tekutina)
 • když se to opakuje, tak gromety do bubínku
 • Th: sanace zánětů DC, vzdušné sprchy, katetrizace
Personal tools