Seznam preparátů ke zkoušce z patologie na 2. LF

Z Medik.cz - portálu pro mediky

Toto je seznam preparátů, které jsou používány u zkoušek z patologie na 2. LF UK v Praze. Seznam je sice starý, ale podle všeho pořád platný. Díky patří především původním autorům, kteří snad ještě někdy v minulém století tento seznam dali dohromady (Bára Žilková, Jakub Sikora, Tomáš Kalina, Jiří Bedrníček).

Číslo Název Poznámky
1 infarkt ledviny klínovité koagulační nekrózy, ohraničené leukocytárním exsudátem a lemem granulační tkáně okolo, později proliferativní zánět
2 hemoragická infarzace střeva nekróza prostoupená erytrocyty, hypoxická nekróza, kontury epitelu setřelé, masivní zánětlivá infiltrace na povrchu, infarzace (překrvení) není tak masivní, jak by se dle názvu zdálo
3 sublimátová nefróza selektivní nekróza proximálních tubulů, deskvamace, bb. prox. tub. jsou nafouklé, následná dystrofická kalcifikace, reaktivní zánět v intersticiu - PMN a lymfocyty, lze najít regenerujicí epitelie
4 lipomatózní atrofie myokardu preparát prostoupen tukovou tkání v intersticiu, přestavba svalových vláken
5 neurogenní atrofie svalu ztenčení vláken a zvlnění, mezi normálními a atrofickými vlákny, tlustá hypertrofická vlákna, zmnožení jader, "žlázový tubulus", zmnožení intersticiálního vaziva a tuku
6 rezavá indurace plic plicní hemosideróza následkem opakované pneumorhagie, venostáza plic, vznik depozit hemosiderinu tvořícího hnědá zrnéčka, hemosiderin je pohlcován plicními makrofágy, které pak označujeme jako siderofágy (někdy i jako tzv. buňky srdečních vad), autoimunitně podmíněný Goodpastureův syndrom (navíc nefrotoxická glomerulonefritis a zánět kapilár) může mít velmi podobný obraz
7 edém plic (alveolární) eosinofilní homogenní nebo granulovaný sekret v bronchu, vzduchové bubliny, alveoly vyplněny homogenní hmotou - edém: bílkoviny, ojedinělé leukocyty a erytrocyty
8 červený žilní trombus erytrocyty, fibrinová síť (z oblenění toku), leukocyty
9 smíšený trombus otisky krystalů cholesterolu, fibrinová síť s erytrocyty, leukocyty (hlavička - bílý trombus, chvost - červený) - střídání vrstvy s převahou fibrinu s vrstvami převahy PMN a erytrocytů, jedná se pravděpodobně o trombus nasedajicí na exulcerovaný aterosklerotický plát
10 trombotická embolie plic překrvení, edém, céva s trombem, ve vazivu silikoantrakóza, v okolí edém a prokrvácení tkáně
11 tuková embolie plic barvení pravděpodobně olejová červeň, embolie z rozdrcené tukové tkáně, preparát je vybledlý, intersticium je hnědočervenožlutozelené, při větším zvětšení lze nalézt červené tečky (tuk v kapilárách), v hilu nesedí kus špeku - postiženy jsou právě kapiláry
12 vitiligo autoimunitní blok funkce melanocytů (podle Kumara - autoimunitní destrukce melanocytů), nedostatek melaninu v melanosomech, depigmentace kůže postnatálně, okraje hyperpigmentované, preparát kůže - hnědý lem není všude, lze nalézt místo přechodu
13 hnědá atrofie myokardu tmavší pyknotická jádra, více bazofilní, méně tuku a glykogenu, v bb. lipofuscin - zvýšené množství, normálně jako zrnka nad jádry
14 cholestáza jater šedé barvení, žlučové tromby (hnědozelené flíčky), tmavě modrošedý parenchym jater, mezi buňkami žlutozelené flíčky, lépe patrné při větším zvětšení
15 antrakóza plic pigment intracelulárně deponován v tzv. "prašných buňkách" (z alveolární výstelky), v histiocytech, v endotelu lymfatických cest plic, v retikuloendotelu lymfatických uzlin, patrná je mírná fibrotizace; antrakotická buňka - obsahuje černý prach
16 silikóza plic fibroprodukce, nekrotizace vaziva, hyalinní přeměna, jizvení, hledat per fenestra, centrolobulární emfyzém z rozpadu vaziva, kolem uzlíků emfyzém - kopretinový vzhled, někdy spirály
17 katarální bronchopneumonie katarální zánět s hlenem, překrvení kapilár, leukocytární exsudát, málo fibrinu v alveolech, stěny alveolů ztluštělé, bronchy naplněné exsudátem, částečně ztluštělé stěny
18 nosní polyp - zánětlivá hyperplasie nepravý novotvar, zánětlivá hyperplazie, eozinofily, mastocyty, na povrchu respirační epitel, edém sliznice, možná ložiska dlaždicové metaplázie
19 pseudomembranosní tracheitis pablána - 2 vrstvy - fibrininový exsudát na povrchu, v hlubších vrstvách nekrotická tkáň prostoupená fibrinovou síťkou; dyfterie (záškrt), regenerace, někdy difterické vředy s granulační tkání a jizevnatou strikturou
20 krupozní pneumonie fibrinozní zánět povrchový; a) zánětlivý edém, exsudát v alveolech, b) šedá hepatizace, c) červená hepatizace, d) rezoluce, edém proliferační, septa stlačena vyplněnými alveoly, vhodné porovnat s preparátem č. 17
21 fibrinosně produktivní perikarditis zánět serózy, reparativní fáze, exsudát z organizace, fibrinózní pablána fixovaná k epikardu (perikardu), fibrin, granulační tkáň
22 intersticiální myokarditis nehnisavá, buněčná infiltrace vaziva mezi svalovými vlákny, kolem cév a ve svalovině leukocyty, svalovina se nerozpadá, dystrofie až nekróza myocytů, intersticiální edém
23 ulceroflegmonosní appendicitis sliznice apendixu, leukocytární infiltrace, hnisavá exulcerace, prosáknutí, překrvení, Aschoff. primoinfekt - defekt sliznice - v záhybu, klín - hrot do lumen, leukocyty, fibrin
24 apendicopathia oxyurica enterobius vermicularis, chronický zánět, granulom s eozinofily, katarální zánět, roupové jsou zachyceni na příčném řezu, mají ostny po stranách + tzv. roupí střevo
25 hematogenní nefritis - z vyměšování proužkovité abscesy hlavně ve dřeni a papile, tkáň světle fialová, prostoupená leukocyty
26 revmatická myokarditis intersticiální zánět, kolem cév fibrinoidní nekrózy až Aschoffovy uzlíky, uprostřed fibrinoidní napučení - jinde uváděn degenerativní materiál, okolo velké buňky s tmavou cytoplasmou, více jader - Aschoffovy buňky, malé uzlíky, okolo PMN, Anitschkowovy myocyty - histiocytární elementy s eozinofilní cytoplasmou a zkrouceným jádrem (jiný zdroj: dlouhá, tenká buňka s protáhlým jádrem)
27 residua postabortum spongióza endometria, pilovité žlazky hlenem, vysoký cylindrický epitel; per fenestra - jemná růžová pavučina
28 tubární gravidita ampula, trofoblast do sliznice až do svalu, choriové klky penetrují až po serózu, změna sliznice v deciduu, 2. měsíc - abort, placenta se utrhne, v tubě koagulum a obaly, v excavatio rectouterina (spatium Douglasi) krev, dítě tu už zachyceno není - odplaveno
29 endometrióza dělohy Sampsonovy čokoládové (dehtové) cysty s krevním barvivem, ektopie endometria, účast v menstruačním cyklu, stroma a žlázky ve stěně dělohy
30 katarálně hnisavá salpingitis serózní exsudát (hydrosalpinx), hnis (pyosalpinx), srůsty (salpingoophoritis) - striktury po infekci - zánět (pseudotumor)
31 cervikální polyp endometria hyperplastické endometrium, jako cervikální sliznice, cylindrický epitel, možný zánět a infarzace, krvácení, benigní, možná dlaždicová metaplazie
32 TBC nadledviny kaseózně produktivní zánět, malá kolikvace a kalcifikace, v kůře i dřeni, struktura setřelá tu a tam stuktura kůry nadledvin, Langhansovy buňky jsou patrné (podkovy z jader), kaseifikační nekróza s lemem specifické granulační tkáně (lymfocyty a makrofágy)
33 TBC plic - kaseozně produktivní Langhansovy buňky, poprašková nekróza, granulační tkáň, uzly, lymfo-plasmocytární infiltrát, struktura plic je setřelá, v okolí afekce prosáknutí
34 rekanalisace trombu centrální hypoxie, rozpad - periformní změknutí, odbarvování, rezorpce, zánětlivá reparat. fibroprodukce, granulační tkáň, povrch trombu kryt endotelem, plochá fibrotizace intimy
35 Schlofferův tumor granulomatózní reakce kolem sutury (malá kolečka těsně vedle sebe), tuberkuloidní granulom, fibroproduktivní zánět, jizva s mnohojadernými buňkami - obchvatné buňky - splynulé histiocyty, nejde ve skutečnosti o nádor
36 hyperplastické endometrium zmnožené cylindrické buňky vystýlající žlázy, glandulárně cystická hyperplazie, vzhled jako proliferační fáze (bazofilnější), v lamina propria proliferace vaziva, spirálovité arterioly, žlazky vinuté
37 myoadenomatosní hyperplasie prostaty více periuretrálních žlázek, zmnožení fibromuskulární tkáně, hyperplasie žlázek s papilární proliferací + dlaždicová metaplazie, cystická dilatace žlázek s atrofií epitelu, komprese zadního laloku, difuzní vs. uzlovitá, poznat podle corpora amylacea - inspizace sekretu (sice malá, ale jsou)
38 fibrozně cystická mastopatie cysty s atrofickým epitelem nebo hyperplazií epitelu až s papilární metaplazií, hyalinizace zmnoženého vaziva, cysty, vazivo, stroma lymfatických uzlin, postižení je hormonálně podmíněno, postižena celá mamma narozdíl od preparátu č. 84
39 epidermoidní cysta kůže "sebaceózní cysta", invaginace epidermis do dermis a hypodermis, může být komunikace s povrchem, vyplňena masou degenerovaného keratinu, výstelka cysty - oploštělý vícevrstevný dlaždicový epitel s rohověním, při průniku keratinu do okolní tkáně - obrovskobuněčná reakce
40 cystóza ledvin cystóz je více - mikro - makro - dysplazie - medulární, výstelka podle původu cysty (ze sběrných kanálků, z tubulů, i z Bowmanova pouzdra) - většinou kuboidální až plochá, cysta vyplněna serózní tekutinou - někdy s hemoragickou příměsí, parenchym ledvin redukován na různě široká septa mezi cystami
41 mesenteriální lymfadenitis (Wilensky, Struthers) primoinfekt v apendixu, hnisavě kolikvační tuberkuloidně-granulomatózní zánět (Yersinia enterocolitica), abscesy v kůře uzliny, lem retikulárních buněk a buněk Langhansova typu
42 artheroskleróza menší arterie a) lipoidní infiltrace intimy, b) vazivově ztluštělá intima, rozvlákněná, c) ateromové masy, kalcifikace
43 artheroskleróza aorty intima - ateromatózní ložisko, krystalky cholesterolu
44 PAN + infarkt ledviny segmentální fibrinoidní nekróza medie - zasahuje až do intimy, zánětlivý infiltrát - eosinofily, ischemické změny, jizvení, edém cévní stěny, v cévách malé tromby
45 infarkt myokardu + trombus ischemie, protažení vláken (barví se eosinem, ne hematoxylinem), jádra se nebarví - karyolýza, koagulační nekróza s exsudativními změnami, v okraji hyperemická zóna s leukocyty - makrofágy a neutrofily (žlutá), steatóza, vakuolární dystrofie
46 myofibrosa drobné disperzní jizvičky v myokardu, kompenzatorní hypertrofie (při angině pectoris), skupinky svalových buněk, mezi nimi tukové buňky
47 Hashimotova struma difúzní lymfoplasmocytární thyreoitida, infiltrace lymfocyty a plasmocyty (i lymfatické folikuly s germinálními centry), destrukce žlázy (atrofické thyroidální folikuly), úbytek koloidu, změna epitelu v onkocyty
48 Basedowova struma, Gravesova choroba hyperthyreóza, hodně lalůčků, málo prořídlého koloidu,vysoký cylindrický epitel folikulů - nepravidelné obrysy, resorpční vakuoly, stroma - rozšířené cévy, ložiska kulatobuněčné infiltrace v intersticiu
49 hnisavá leptomeningitida likvorové cesty obsahují zánětlivý exudát (fibrin a neutrofily), hnisavá infiltrace podél arterií, edém, vaskulitis?, ischemie?, nekróza v mozkové kůře, kompaktně růžová tkáň s občasnými neurony, v prostředku otvůrky jako po roztrhání
50 chronický peptický vřed v okolí proliferační zánět (granulační a vazivová tkáň na spodině vředu), od povrchu: leukocyty (eozinofily) fibrinózní exsudace, fibrinoidní nekróza, granulační tkáň s makrofágy, zóna jizvení, navalité okraje, okolí - chronická gastritis B, často střevní metaplazie, v cévách obliterující endarteritis
51 cirhóza jater zánik parenchymu, zmnožení vaziva - propojení portálních polí, uzlovitá hyperplasie; biliární prostory: ojediněle žluč, infiltrace lymfocyty, makrofágy, plasmocyty, eosinofily
52 cystická pankreatofibróza cysty s atroficky oploštělým epitelem a homogenně zahoustlým sekretem (barví se kyselými barvivy - mukosubstance + kalcifikace), zmnožené intralobulární a interlobulární vazivo, lymfocyty
53 chronická pancreatitis proliferace intersticia (fibrosa), chronická zánětlivá infiltrace + eosinofily, reparativní pochody, exokrinní buňky jsou dlaždicové či kuboidní místo cylindrických, dukty mají a) rozšířené lumen - alkohol, b) kolabované lumen - obstrukce, v okolí vazivo - možné kameny i kalcifikace
54 multicystická dysplázie ledvin cysty ve stěně, embryonální struktury, hlavně sval i chrupavka, vůbec se nepodobá ledvině, prostoupena dutinkami, glomerulů a nefronů málo a deformované
55 diabetická glomeruloskleróza (Kimmelsteil - Wilson) šedomodrý preparát, deposita hyalinního materiálu (barven modře) v nebuněčných nodulech v glomerulu, na povrchu lem rozšířených kapilár, bazální membrány ztluštělé, zmnožení mesangiální matrix - vytlačení kapilár v glomerulu na periferii
56 nehnisavá TIN (pyelonefritis) chonická nefritis, atrofie kanálků, zmnožení vaziva bez zánětu, glomeruly nepostižené a blízko u sebe, dilatované tubuly vyplněné eosinofilním exudátem
57 hnisavá TIN + nekróza papily abscesy, hnisavý exudát v kanálcích a/nebo v intersticiu, až hnisavá kolikvace, glomerulus je beze změn, příčinou urosepse (G- původ), dosti často u diabetes mellitus
58 sklerózující glomerulonefritis poslední stádium všech glomerulonefritid (end stage kidney), glomeruly sklerotické, kanálky atrofické, zbylé hypertrofují, řídce lymfocyty, barva světle růžová, málo glomerulů a velké kanálky
59 akutní glomerulonefritis při SLE fokální glomerulonefritida, autoprotilátky, segmentální proliferace, leukocyty, subendoteliální eosinofilní deposita - kapiláry jako drátěné kličky, subepiteliální deposita (hematoxilinová tělíska) v Bowmanově prostoru
60 myositis ossificans tvorba ektopické spongiózní kosti na podkladě vaziva ve svalu, ve svalu ložiska růžové hmoty - centrum - myxoidní vazivo (fibroblasty), periferie basofilní - tvorba osteoidu až kalcifikované kosti, příčina je obvykle trauma (tupé zhmoždění)
61 asfyktické membrány alveoly s eosinofilní tekutinou, husté hyaliní membrány (fibrin), g-globulin, albumin, buněčný detrit, pneumocyty, lipidy + přeplněné kapiláry, kolem bronchů je chrupavka
62 hnisavá chorioamniitis kubický epitel, polymorfonukleáry, vazivové úseky s cévami, jako cucky něčeho něčeho pěkného a hebkého
63 kapilární hemangiom kůže naevus flammeus - oheň, většinou hamarcie, nenádorová, klubko kapilár, některé luminizované, jiné neluminizované připomínají fibroblasty, vypučujicí útvar
64 kavernom jater kavernózní hemangiom jater, velké cévní prostory vyplněné erytrocyty, podobně jako corpora cavernosa
65 leiomyom dělohy mesenchymální benigní tumor z buněk hladkého svalu, vřetenovité buňky, jádro dlouhé s chromatinem, někdy nekróza z torze cévní stopky, edém, fibróza, hyalin, kalcifikace okolní sval tmavší, někdy buněčnější
66 xantelasma původně žluté plaky ve víčku, histiocyty naplněné lipidy uniklými z cév do tkáně, mezi nimi pruhy jakoby vaziva
67 lipom kůže zralé tukové buňky, buńky s drobnými vakuolami kolem cév, na okraji je zachycena kůže, buňky s vakuolami tuku (vypadají jako tukové vazivo), liposarkom už tak hezky a klidně nevypadá
68 chondrom žebra vypadá jako normální hyalinní chrupavka, při velkém zvětšení - vícejaderné nepravidelné buňky
69 dermoid ovaria zralý cystický teratom, z něj často vychází spinocelulární karcinom, nacházíme hodně kožních adnex, žlázky, vlasové folikuly, lze nalézt buňky granulozy či dokonce vyvíjejicí se folikuly
70 teratom varlete s přítomností embryonálních struktur nediferencovaný, maligní, můžeme zde najít chrupavku (obecně může obsahovat deriváty všech tří zárodečnýh listů), často přítomny neuroblasty
71 intradermální pigmentový névus původ z neurální lišty, zmnožení melanocytů v dermis, korium, kulaté buňky s oválným jádrem někdy s melaninem, na okraji preparátu kůže
72 melanom anaplastické obvykle pigmentem vyplněné buňky někdy Pagetovy buňky se světlým haló, mohou penetrovat na povrch - ulcerace, nebo dolů - metastázy, infiltrát lymfocytární nebo makrofágy s pigmentem
73 neurilemom Schwannom - ze Schwannových buněk, často ponto-cerebelární, ovoidní, související s nervem, buňky Antoni A - palisádovitě uspořádaná jádra na okraji ovoidu (=Verocayovo těleso), Antoni B - hodně vakuolizované neuspořádané, hyalinizace cévních stěn
74 epulis gigantocelullaris z periostu alveolárního výběžku, plošně kulovitý, kryt epitelem, někdy zvředovatí, připomíná kapilární hemangoim s mnohojadernými obrovskými buňkami v endotelu, drobné vřetenité buňky cévnatého stromatu, hemosiderin, benigní
75 pleiomorfní adenom parotidy benigní smíšený tumor = myxochondroepiteliom, pruhy epitelu připomínajícího parotidu v myxomatózním stromatu s ostrůvky chrupavky, epidermoidní struktury s rohovatěním
76 karcinoid ilea epiteliální nádor z neuroepitelu, v submukóze až svalovině, struktura různá (trabekuly, síť, pentlice tubuly...), fialové uniformní buňky = Kultschického buňky - argentafinní, absence mitóz, syntéza serotoninu a dalších bioaktivních látek (rush syndrom)
77 chondrohamartom benigní chrupavčitý útvar z mesenchymu, v plicích nejčastější tumor
78 neuroblastom sympatiku jádra tmavá, kulovitý, měkký nádor, často prokrvácený, buňky malé vypadají jako lymfocyty a mezi nimi jemné vláknění - vytváří rozety, které jsou prostorem s vlákny
79 ganglioneurom nádor směřujicí ke gangliovým buňkám - nádor mezi gangliocytomem a nádorem ze Schwannových buněk; lokalizace mediastinum, podél aorty, zralá ganglia; buňky jsou větší a rozmanitější než buňky na preparátu 78 opravdu celá ta struktura připomíná ganglium
80 játra při chronické myelóze difúzní nádorová infiltrace hlavně v periportálních oblastech, chronickou myelózou se zřejmě rozumí CML
81 lymfoblastický lymfom (Burkitt) dle definice Burkittova lymfomu (přednáška, Kumar: Basic pathology) není tento v žádném případě lymfomem lymfoblastickým; na preparátu je jasné hvězdné nebe (makrofágy na pozadí basofilních nádorových buněk); další popis zde se vyskytujicích buněk si nedovoluji; poznámka: původ tohoto lymfomu nedokáže na celé patologii zodpovědět asi nikdo kromě Kodeta
82 Hodgkinův lymfom, maligní lymfogranulom rozhodně se zde dají najít RS buňky (velké světlé buňky, zpravidla dvoujaderné, jádra v zrcadlovém postavení, vchlípení membrán imituje dvoubuněčnost - "soví oči"); další hodnocení tohoto preparátu je dle mého názoru pro jeho autolýzu dosti obtížné, nehledě ke značné rozmanitosti Hodgkinovy choroby - u zkoušky proto radím okecávat, okecávat, okecávat
83 polymorfocelulární sarkom obrovské buňky, značná míra dediferenciace, atypie, podobnost s rybím masem, "zdivočelý nádor", velmi těžko se dá zařadit proto ten lišácký název
84 fibroadenom prsu zmnožení žlazek je patrné, rozšířené vývody plné sekretu, dvě formy: a) forma perikanalikulární (fibroproliferace menší duktální prostory jsou otevřené) b) forma intrakanalikulární ( fibroproliferace masivní a proto duktální prostory utlačené - štěrbiny, hvězdice) výstélka je v benigní formě různě vrstevnatá s intaktní BM, makroskopicky je to útvar s pouzdrem charakteristické bulky (poznámka: v resekátu, kde není zachyceno pouzdro se jen velmi těžko dá odlišit od preparátu č. 38)
85 serózní cystadenom ovaria cystický novotvar, většinou jednokomorový, ale mnohokomorovost není výjimkou; cysty mají serozní obsah, do cyst se vyklenují papillomatozní formace, na vrcholcích papil jsou někdy vytvořeny psammomatózní struktury, vystélajicí buňky mají charakter buněk cylindrických, někdy mají i cilie
86 mucinózní cystadenom ovaria mnohotně cystický útvar; obsah cyst je jasně hlenovitého charakteru, povrch cyst je hladký bez papillárních formací, epitel je dvojího typu - endocervical like nebo intestinal like
87 adenom kůry nadledvin uzel tkáně, v okolí tlaková atrofie, buňky jsou uspořádány buď alveolárně nebo trabekulárně, obsah lipidů je dosti vysoký, anizokaryóza je značná
88 folikulární adenom štítné žlázy jeví se jako hyperplastický uzel (solitární, opouzdřený); poměr epitel:kolid je různý; tlaková atrofie okolí, charakteristicky trabekulární nebo folikulární, makrofolikulární nebo mikrofolikulární; různost i v rámci jednoho nádoru
89 papilokarcinom močového měchýře hrubě klkovitý, invaze do stromatu, někdy ulcerace až perforace, papillocarcinom, více než 7 vrstev epitelu; grade I - normální vzhled, málo mitoz; grade II - více než 10 vrstev, normální vzhled, ztráta polarity jader; grade III - atypie,monstrozity, naprostá ztráta uspořádání
90 papilokarcinom ureteru jemné, dendriticky uspořádané vazivové papily s kapilárami, na povrchu přechodný epitel, relativně dobře diferencovaný, oddělený od stromatu
91 spinocelulární karcinom epidermoidní, podoba se stratum spinosum epidermis, rohovění (kankroidové perly), intercelulární můstky mezi nádorovými buňkami, ostrůvky, čepy - centrální rohovění, periferní buňky
92 bazocelulární karcinom původ ze stratum bazale / podoba s kůží embryonálního typu (hamartoblastom)/ nemetastazuje (většinou)/ ulcus rodens / ic. můstky málo četné/ hnízda tmavých buněk ,v periferii hnízd dochází k uspořádávání pálisádovitě kolmo ke stromatu
93 polypózní adenom tlustého střeva tubulární chararakter, protahování mezenchymálního stromatu nakupením epiteliálních struktur, buňky hlenovité, jsou bazofilní, epitel široký, více řad jader, nutno posoudit přítomnost patologického epitelu na stopce
94 tubulární adenokarcinom střeva hlenotvorné buňky zmnoženy někdy i buňky Panethovy; vzhled epitelu celkově horší než na preparátu č. 93; hodně žlazek jakoby vrůstajicích do svaloviny
95 disociovaný karcinom střeva dediferenciace carcinomu, rozvolnění buněk ze soudržnosti epitelu, zmnožení intersticiálního vaziva, hlenotvorné buňky charakteru pečetního prstenu, skirrhotizace je možná
96 tubulární adenokarcinom žlučníku buňky žlučníkových žlazek jsou i v lamina muscularis mucosae, kde normálně nejsou; někdy exofytický růst, skirrhotizace je možná, někdy (5-10%) se najde metaplazie a pak tedy charakter adenoacanthomu či dokonce spinocelulárního carcinomu
97 maligní hepatom podobnost s hyperregeneráty při cirrhoze; roste do žil, atypie, nekrózy, metastazuje do plic nebo do kostí (solitární metastáza do kostí není výjimkou)
98 malobuněčný karcinom plic buňky se podobají lymfocytům, ale jsou podélně protáhlé (drobné, tmavé, málo cytoplasmy), značně maligní; původ je nejasný - I. neuroendokrinní(neur. enoláza +) produkuje různý věci II. ale vyskytují se u něj oblasti spinocelulární a adenoacanthomatozní diferenciace
99 karcinom ledviny z jasných buněk - Grawitzův tumor ledvin první extrém vzhledu - velké jasné buňky (jakoby rostlinné) se světlou cytoplasmou napěchované glykogenem a lipidy, anaplazie je velká; druhý extrém - malé granulárně růžové buňky dosti připomínajicí ledvinný epitel, malá míra anaplazie
100 Wilmsův nádor adenosarkom ledvin, nefroblastom; váčky, tubuly, svalovina, chrupavka; kytičky ve stromatu; embryonální, smíšený
101 osteosarkom více mezibuněčné hmoty, uzlové hranice, jakoby hyalin, zvápenění se změtí buněk, osteoblasty (mitotické atypie, produkce osteoidu), reaktivní osifikace, periostitis
102 meningeom I. typ synciální - buňky podobné meningothelii (ploché buňky, bledé acidofilní plasma), cibulovité útvary; II. typ fibroblastický - vřetenité buňky vzájemně propojené v pruhy a plochy; III. typ přechodný - psammomatozní sférické útvary, laminované, mikrokalcifikace
103 meduloblastom vermis mozečku nebo IV. komora - místa výskytu; malé buňky s tmavým jádrem, málo cytoplazmy, tenké výběžky (řepovité buňky); vytváří rozety nebo pseudorozety okolo cév, podobnost s preparátem č. 105 a č. 78
104 gliom optiku - spongioblastom - pilocytární astrocytom gliový původ; buňky s ostře konturovanými výběžky (Rosenthalovy fibrily) - oxifilní, klobásovitá zakončení; mikrocysty, uniformní fibrilární astrocyty - bipolárně protáhlá jádra - "pilli"
105 ependymom ohraničený nádor; klkovitě roste do komor, buňky kubické nebo polygonální s kompaktní plasmou vybíhajicí v jeden výběžek, často perivaskulární pseudorozety s perivaskulárním halo, leopardí kůže
106 glioblastoma multiforme značně maligní, hemisféry, ohraničený i difuzní, invazivita, nekrózy s palisádovitým uspořádáním buněk na hranici, krvácení z proliferujících kapilár, polymorfie, monstrozity; z nezralých buněk neuroglie
107 difuzní karcinom žaludku s metastázou do mozku ve stěně žaludku infiltrace karcinomovými buňkami; charakteristický je perineurální růst; značná fibrotizace; metastáza je hlenotvorná (buňky typu pečetního prstenu)
Personal tools