Skóre dle Apgarové

Z Medik.cz - portálu pro mediky

Skóre podle Apgarové se používá k posouzení poporodní adaptace novorozenců. Při určování skóre posuzujeme 5 projevů novorozence, každý ohodnotíme žádným, jedním nebo dvěma body a ty pak sečteme dohromady. Celkově můžeme získat 0-10 bodů. Stav novorozence se posuzuje 1, 5 a 10 minut po porodu. Normální hodnota v první minutě po porodu je alespoň 8 bodů.

  0 1 2
Akce srdeční žádná <100/min >100/min
Dýchání nedýchá nepravidelné, pomalé, případně lapání po dechu pravidelné, případně s křikem
Svalový tonus těžká hypotonie, extenze končetin snížený tonus, ale určitý stupeň flexe končetin přítomen normální tonus, flexe končetin a aktivní pohyb
Barva kůže celková cyanóza nebo bledost akrocyanóza růžová
Reakce na podráždění žádná chabá, grimasa obranný pohyb, případně křik

Zdroj: Lebl J., Provazník K., Hejcmanová L.: Preklinciká pediatrie. Praha, Galén, 2003, s. 70-71

Personal tools