Srovnání morbus Crohn a colitis ulcerosa

Z Medik.cz - portálu pro mediky

Vlastnosti Morbus Crohn (tenké střevo) Morbus Crohn (tlusté střevo) Colitis ulcerosa
Makroskopicky
Oblast střeva ileum, colon, další části tenkého střeva colon, ileum pouze colon
Distribuce nesouvislé léze difúzní
Striktura časná různě pozdní
Charakter stěny ztluštělá různě ztenčená
Dilatace ne ano
Mikroskopicky
Pseudopolypy žádné či skoro nepatrné nápadné nápadné
Vředy hluboké a lineární hluboké a lineární povrchové
Lympfoidní reakce zřetelná mírná
Fibróza zřetelná střední mírná
Serositis zřetelná různá mírná či žádná
Granulomy ano (40-60 %) ne
Fistuly / sinusy ano ne
Klinicky
Malabsorpce tuků / vitamínů ano ano (při postižení ilea) ne
Potenciální malignita ano
Odpověď na chirurgickou terapii slabší uspokojivá dobrá
Personal tools