Syphilis získaná a vrozená

Z Medik.cz - portálu pro mediky

Obsah

Syfilis

Syfilis, jinak též lues nebo příjice, je specifické infekční onemocnění, způsobené spirochetou Treponema pallidum a přenášené obvykle pohlavní cestou. Rozlišujeme 2 hlavní formy syfilis - získanou a vrozenou. Prodělaná infekce nezanechává imunitu, nejvíce infekční je ve druhém stádiu (viz. dále).

Syphillis acquisita

Rozlišujeme 3 stádia postižení syfilis. Třetí stádium se díky moderní léčbe vyskytuje jen vzácně.

Primární

 • primokomplex - 10-15 dnů po infekci
  • ulcus durum na vulvě, čípku, penisu (obvykle na podkladě kožního krytu, ale možná je i infekce neporušenou kůží)
  • zduřelá a nebolestivá regionální uzlina (indolentní bubo)
 • výjimečně je popisována i extragenitální forma – tzv. syphilis insontium (syfilis nevinných) – na rtu, tonzile, prstu...
 • mikroskopicky: vřed s granulační tkání, spirochety, plazmocyty (i v uzlině); po 4-6 týdnech se spontáně zhojí

Sekundární

 • generalizace po 5-8 týdnech od vzniku vředu, exantém na kůži, condylomata lata na sliznicích

Terciární

 • i po mnoha letech, tzv. orgánová syfilis; gumata (ohraničená nekróza se specifickou granulační tkání a produkcí vaziva, nekróza není tak vyvinuta jako u klasického granulomu) – hepar lobatum, sedlovitý nos, perforace patra; aortitis syphilitica (u odstupu koronárních cév, aneurysmata, ruptury, „ruce pradleny“, insufucience aortální chlopně), neurosyphilis – progresivní paralýza (atrophia corticis rubra), tabes dorsalis (zadní provazce)

Syphillis congenita (adnata)

 • častější infarkty placenty, žádná rezistence ani jiná reakce plodu, liší se podle období postižení – např. při časné infekci může dojít i k úmrtí plodu (fetus maceratus)

Novorozenci

 • intersticiální produktivní záněty:
  • pneumonia alba
  • pazourková játra - tuhá, šedozelená, lehce transparetní
  • osteochondritis syphylitica - rozšíření zóny provizorního zvápenění, odlomení hlavice humeru
  • periostitis syphilitica - osifikující zánět periostu

Syphilis congenita tarda

 • tzv. Hutchinsonova trias:
  1. keratitis parenchymatosa
  2. labyrinthitis → (hluchota)
  3. Hutchinsonovy zuby – u druhé dentice, soudkovité zuby se zářezem
 • někdy se také objevuje sedlovitý nos

Další spirochetózy

Bejel – nevenerická oslabená syfilis, u beduínů; Treponema pertenue – tropy, frambesie – kožní eflorescence podobné malině; Pinta – Treponema carateum – Jižní Amerika, postihuje jen kůži

Personal tools